Dziś rozpoczęło pracę w Urzędzie Gminy 18 osób, które będą z nami do końca 2021 roku. Wójt zatrudnił tak dużą grupę dzięki współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Płocku w ramach prac społecznie użytecznych.

Pracownicy będą dbali przede wszystkim o porządek w miejscach ogólnodostępnych – mówi wójt – a mamy naprawdę dużo takich terenów. Wiosną trzeba tam wykonać prace porządkowe, a już za chwilę będą wymagały także koszenia. Zatrudnionych właśnie 18 osób, to dla gminy, dla nas mieszkańców ogromne wsparcie.

Nie zwalnia to jednak nas – użytkowników z zachowania porządku przez nas samych. Nie zostawiajmy śladów naszej bytności w lesie, parkach i na skwerkach. Jeśli jest śmietniczka, korzystajmy z niej, a jeśli gościmy w lesie, zachowajmy się jak na gości przystało.


2019 07 10_8157_534


zdj. Rok 2019. To dzięki nim nasze place, parki, chodniki są posprzątane, a trawniki wykoszone.