Tomasz Kominek – Zastępca Dyrektora Departamentu Organizacji – Dyrektor Delegatury w Płocku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Zaprasza:
“Uprzejmie informuję, iż w ramach realizacji grantu TIK TO MY odbędzie się konferencja online organizowana przez Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie (OEIiZK) we współpracy z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli (MSCDN) pod tytułem TIK to MY – wsparcie szkół w Projekcie „Lekcja: Enter” przeznaczona dla dyrektorów i nauczycieli różnych typów szkół i poziomów edukacyjnych, przedstawicieli organów prowadzących szkoły oraz przedstawicieli administracji lokalnej z terenu Mazowsza.
====================================
Podczas konferencji zostaną przedstawione możliwości i korzyści jakie przynosi nauczycielom wykorzystanie narzędzi cyfrowych i aktywnych metod nauczania w praktyce szkolnej oraz jak wzięcie udziału w grancie TIK TO MY realizowanym w ramach Projektu „Lekcja: Enter” ułatwi szkołom wpieranie nauczycieli w tym zakresie. W czasie spotkania będzie można dowiedzieć się, w jaki sposób dołączyć do projektu i jak wygląda wsparcie nauczycieli w jego ramach.
===================================
Termin 2 marca 2021 roku – rozpoczęcie godzina 11:00
===================================
==================================
Więcej o projekcie: https://tiktomy.oeiizk.edu.pl/

KONFERENCJA_Plakat