Miłosz

To ja Miłosz. Proszę was o pomoc. Nie mam jeszcze 2 latek

Miniony rok był trudny dla nas wszystkich. Słowo “zdrowie” odmieniane było przez wszystkie przypadki każdego dnia, przez wszystkich. Pandemia dominowała/dominuje i zmieniła życie wszystkich i każdego z nas z osobna. Są jednak jeszcze inne choroby, które dotykają boleśnie, tym boleśniej jeśli idzie o życie dziecka. Jedna z naszych mieszkanek, pracownik GOPS potrzebuje pomocy dla swojego niespełna dwuletniego synka. Pracownicy Urzędu Gminy przyłączają się do tego apelu prosząc o krew dla Miłoszka.

W poniedziałek 1 marca, w godz. 9.00 – 13.00, obok Urzędu Gminy w Nowym Duninowie (ul. Osiedlowa 1) stanie ambulans przystosowany do poboru krwi. Lekarz na miejscu przeprowadzi wywiad i zbada wszystkich, którzy będą chcieli oddać krew. Bardzo prosimy o pomoc – największy dar – waszą krew, która uratuje życie Miłosza.


Tel do koordynatorki w UG: 608 121 765


Ważna wiadomość dla tych wszystkich, którzy pracują: Od 26 stycznia 2021 r. honorowym dawcom krwi, którzy oddadzą krew przysługuje zwolnienie od pracy oraz zwolnienie od wykonywania czynności służbowych w dniu, w którym oddali krew lub jej składniki, oraz w dniu następnym.

Krew oddać może każdy, kto przede wszystkim:
• jest w wieku od 18 do 65 lat;
• waży powyżej 50 kg;
• przedstawi dokument tożsamości ze zdjęciem, adresem zamieszkania oraz numerem PESEL;
• przejdzie pozytywnie badanie lekarskie poprzedzające pobranie krwi, obejmujące: wywiad medyczny oraz skrócone badanie przedmiotowe.

Jeśli lekarz zakwalifikuje kandydata na dawcę, wówczas pozostaje tylko oddać krew, czas oddania 450 ml to około 5 -8 minut.


Jak przygotować się do oddania krwi? To nie jest skomplikowany proces. Tu znajdziecie więcej informacji – wejdź

https://www.rckik-warszawa.com.pl/jak-przygotowa%C4%87-si%C4%99-do-oddania-krwi.html

Jeszcze jedna prośba. Rozliczacie państwo swoje dochody za rok 2020. Jeśli możecie, przekażcie swój 1% dla Miłosza. Jego mama od początku choroby jest przy nim.
To ja – Miłosz: https://www.kawalek-nieba.pl/miloszek-marciniak/?fbclid=IwAR2-TE2UdtxxKEXp1HzeT6HNfzn9Gk4LVAfsINRFMURHioUJnSc7t49_XRU