20191119_133557Wójt Gminy Nowy Duninów  zawiadamia że w dniu  26 stycznia 2021r. Gmina Nowy Duninów  podpisała ze Skarbem Państwa reprezentowanym  przez Konstantego Radziwiłła – Wojewodę Mazowieckiego  umowę o dopłatę  w 2021r.  realizacji zadań własnych organizatora w zakresie przewozów  autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez dopłatę do ceny usługi  na liniach komunikacyjnych Gminy Nowy Duninów:

  1. Jastrząbek – Nowy Duninów I p. Soczewkę
  2. Lipianki – Nowy Duninów I p. Trzcianno
  3. Popłacin I – Nowy Dunninów p. Soczewkę
  4. Popłacin I –Nowa Wieś p. nowy Duninów

Przyznane w 2021r. środki  pieniężne na przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej  w ilości   101980,1 wozokilometrów  realizowane są z udziałem  środków pochodzących z rządowego programu przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu i  wynoszą 305 940,30zł.