Budowa kanalizacji w Nowej Wsi to już czas teraźniejszy. W listopadzie zakończył się przetarg, do którego stanęło 12 oferentów. Zanim wykonawca – MB-SYSTEM Maciej Bieniecki z Włocławka, który wygrał przetarg (wejdź – informacja z otwarcie ofert) rozpocznie prace w terenie, wójt zaprasza do Urzędu Gminy przyszłych użytkowników sieci kanalizacyjnej do podpisania porozumień w sprawie prowadzenia inwestycji, inaczej finansowania przyłączy do poszczególnych gospodarstw.


IMG_9004_534


Koszt budowy tego odcinka kanalizacji to kwota 688.800,00 zł, z czego 500 tys. to środki pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wójt szuka kolejnych środków poza budżetem gminy w kwocie ok. 1,5 mln zł na budowę kanalizacji w Karolewie (“w polu”). Jest duża szansa, że pomoże w tym Adam Struzik  Marszałek Województwa Mazowieckiego.


 

DPR_Tablica_RFIL_534


W ramach zadania wykonane zostaną:

  • Sieć kanalizacji ciśnieniowej PE od ø 40 do ø 75 o łącznej dł. 4.361,79 wraz z przepompowniami przydomowymi szt.35 (w tym jedna dwupompowa),
  • Przyłącza kanalizacyjne z rur PVC ø 160 długości 245 mb,
  • Roboty wykończeniowe i odtworzeniowe na sieci kanalizacyjnej,
  • Roboty uzupełniające.