Archive for sierpień, 2023

Gmina Nowy Duninów stawia na bezpieczeństwo.


„GMINA NOWY DUNINÓW STAWIA NA BEZPIECZEŃSTWO”

2 września 2023 r. od godz. 16:00 do 20:00 Bulwar nad Wisłą

W programie:

 • Pokaz wozów strażackich, sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz pojazdów policyjnych
 • Pogadanki na temat zasad i bezpieczeństwa w ruchu drogowym
 • Pokazy: resuscytacji krążeniowo-oddechowej, gaszenia pożaru i bezpiecznego korzystania z urządzeń gastronomicznych
 • Konkurs plastyczny „Moja bezpieczna droga do domu”
 • Odczytanie listu otwartego od dzieci do rodziców
 • Animacje, gry oraz zabawy dla całej rodziny
 • Stoiska gastronomiczne z tradycyjnymi potrawami

Regulamin konkursu plastycznego – pobierz plik pdf

Zaproszenie na Piknik – pobierz plik pdf

Mazowsze dla straży pożarnych 2023 – Lipianki

Została podpisana umowa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego w Warszawie Delegatura na remont budynku OSP w zakresie: stolarki okiennej pomieszczenia socjalnego, pomieszczenia sanitarnego (instalacja wodno-kanalizacyjna i elektryczna, ściany, podłoga, sufit, urządzenia sanitarne), szatni (instalacja elektryczna, ściany, sufit, parapety, grzejniki). Już wkrótce rozpoczną się prace.

#Mazowszepomaga

#programywsparcia

#solidarnośćmazowiecka


Gmina Nowy Duninów - tablica OSP_534

Sołtys gospodarzem

Teresa Michalska, Amanda Różalska, a za chwilę Halina Zalewska mówią o sobie i o pracy sołtysa w Tygodniku Płockim. My wiemy, że takich sołtysów jak nasi, nie ma żadna inna gmina. Dziękujemy wam wszystkim.

To nasi liderzy w sołectwach:

Brwilno

Sołtys Janina Figiel
Rada sołecka:

 1.  Figiel Paweł
 2.  Krysiak Paweł
 3.  Motylińska Ewa

Brwilno Dolne – Soczewka

Sołtys Zofia Garwacka
Rada sołecka:

 1. Kuczkowski Marcin
 2. Misiak Zofia
 3. Opala Jakub
 4. Popławska Grażyna
 5. Turowski Władysław

Duninów Duży

Sołtys Anna Kotlińska
Rada sołecka:

 1. Domosławska Agnieszka
 2. Durma Jarosław
 3. Kaźmierska Agnieszka

Dzierzązna

Sołtys Barbara Gątarek
Rada sołecka:

 1. Czechowicz Aleksander
 2. Filińska Jolanta
 3. Gątarek Jacek
 4. Szymański Marek
 5. Wójcik Zofia

Kamion – Grodziska

Sołtys Amanda Różańska
Rada sołecka:

 1. Rzegocki kamil
 2. Woźnikowski Dariusz
 3. Woźnikowski Paweł

Karolewo – Nowa Wieś

Sołtys Kijek Wojciech
Rada sołecka:

 1. Lewandowska Karolina
 2. Lewicka Krystyna
 3. Tomaszewska Iwona

Lipianki

Sołtys Stanisław Starzyński
Rada sołecka:

 1. Kędzierska Teresa
 2. Nowacka Marzena
 3. Starzyńska Agnieszka

Nowy Duninów

Sołtys Teresa Michalska
Rada sołecka:

 1. Bińkowski Dominik
 2. Kubik Klaudia
 3. Szymańska Mirosława

Popłacin

Sołtys Wioletta Myczka
Rada sołecka:

 1. Kamińska Małgorzata
 2. Michalski Wiesław
 3. Rogulska Katarzyna
 4. Różycka Mirella
 5. Zawadzka Halina

Stary Duninów

Sołtys Anna Kalwasińska
Rada sołecka:

 1. Augustyniak Alicja
 2. Bogucka Danuta
 3. Iwańska Małgorzata

Środoń – Brzezinna Góra

Sołtys Halina Oczkiewicz
Rada sołecka:

 1. Góralczyk Emil
 2. Kubicki Władysław
 3. Wasilewski Marek

Trzcianno – Jeżewo

Sołtys Halina Zalewska
Rada sołecka:

 1. Ciesielski Radosław
 2. Stawicka Aneta
 3. Stawicki Waldemar
 4. Żółtowski Sławomir

Wola Brwileńska

Sołtys  Maria Stefańska
Rada sołecka:

 1. Bartosiak Elżbieta
 2. Kalwas Wojciech
 3. Redlińska Iwona

 


 

Zdj.:

https://tp.com.pl/artykul/teresa-michalska/1461972
https://tp.com.pl/artykul/amanda-rozalska/1464197

Mieszkańcy Popłacina też walczą o fotoradar.


Mieszkańcy Popłacina, z panią sołtys W. Myczką i radnym K. Olewnikiem, dalej walczą o ustawienie fotoradaru w Popłacinie. O wcześniejszych wnioskach Wójta wysyłanych do Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego doskonale wiedzą, bo to z ich inicjatywy samorząd gminy podejmował kroki w tym kierunku. Dziś przyszli na spotkanie z Wójtem zaopatrzeni w dokumentację zdjęciową ze zdarzeń z ostatniego roku. Jak mówią nie zawsze są w domu żeby zrobić zdjęcie, ale zawsze się obawiają o bezpieczeństwo swoich bliskich i własne.

===========================
Złożymy ponownie wniosek o ustawienie w Popłacinie fotoradaru – mówi wójt. – Skoro w ostatnich 3 latach w Nowym Duninowie wyniki badań i analiz wskazały zasadność ustawienia w tym miejscu fotoradaru, to naszym zdaniem w Popłacinie lepiej nie jest i tam też jest konieczność ustawienia stacjonarnego urządzenia rejestrującego.
===========================
Z obserwacji wszystkich nas wynika, że taki fotoradar spełnia najistotniejszą dla nas rolę – straszaka, który powoduje zdjęcie nogi z gazu.

Fotoradary, o które wnioskujemy od kilku lat.

Jak wynika z pisma przesłanego do Wójta Gminy Nowy Duninów od Dyrektora Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym Weroniki Biaduń, które dotarło do adresata 07.08.2023 r., stacjonarne urządzenie  rejestrujące stanie w Nowym Duninowie w pasie DK 62 (ul. Płocka). W 2019 roku i w 2020 r. odpowiedzi na wnioski o zainstalowane fotoradarów w Nowym Duninowie i w Popłacinie były zupełnie odmienne. Jak wynika z wczorajszego pisma, które krąży w sieci od jakiegoś czasu, ostatnie analizy bezpieczeństwa drogowego wykazują, że „większość ujawnionych przez Policję naruszeń przepisów ruchu drogowego stanowiły przekroczenia prędkości, a zdarzenia drogowe zaistniałe w ostatnich trzech latach były spowodowane niedostosowaniem prędkości do warunków panujących na drodze.”

Archiwum:

https://nowyduninow.info.pl/?p=9336

https://nowyduninow.info.pl/?p=10127

 


Go to Top