28 czerwca 2024 roku w Urzędzie Gminy w Nowym Duninowie odbyła się III sesja Rady Gminy, znana również jako sesja absolutoryjna. Sesje absolutoryjne są kluczowym momentem w życiu samorządów, podczas których ocenia się wykonanie budżetu gminy za poprzedni rok oraz udziela się (lub nie udziela) absolutorium wójtowi gminy.

W wyniku głosowania, wójt gminy Nowy Duninów Karol Gutkowicz jednogłośnie otrzymał absolutorium.

Udzielenie absolutorium jest ważnym elementem funkcjonowania samorządu terytorialnego, stanowiącym podstawę dalszych działań na rzecz rozwoju gminy.