Gmina Nowy Duninów informuje, iż można  wnosić uwagi i wnioski do  projektu Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030 wraz z załącznikami, które należy kierować :

  • drogą elektroniczną – pgowm2030@mazovia.pl,  na adres  elektronicznej skrzynki  podawczej ePUAP:  /umwm/SkrytkaESP
  • lub drogą listowną  na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych al. Solidarności 61, 03-402 Warszawa.

Pełne informacje znajdują się w załączniku pisma  Urzędu Marszałkowskiego  województwa Mazowieckiego w Warszawie – plan gospodarki odpadami