W dniu 6 maja 2024r,  odbyła się I sesja Rady Gminy w kadencji 2024-2029, na której wręczone zostały zaświadczenia o wyborze Radnych oraz Wójta Gminy.
Ślubowanie złożyło trzynastu radnych obecnych na obradach.
Po raz pierwszy w tej kadencji funkcję radnych będą pełnić Pani Iwona Rękawiecka oraz Pan Damian Krysiak.
Zaświadczenie o wyborze otrzymał również Pan Karol Gutkowicz – wybrany na Wójta Gminy Nowy Duninów na kadencję lat 2024-2029,  następnie złożył ślubowanie.
Sesję poprzedziła uroczysta msza święta w Kościele Parafialnym w Nowym Duninowie, w której udział wzięli Wójt Gminy, radni, sołtysi, pracownicy urzędu oraz mieszkańcy gminy.
23456789