Przejazd na ul. Parcelową w Nowym Duninowie od strony ul. Wesołej w dniu 13 listopada 2023 r. zamknięty do godz. 14.00. Objazd do posesji od strony ul. Aroniowej.