ug_i_2022_300Dożywianie dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2022/2023 – zawiadomienie o podpisaniu umowy

Informujemy, że w dniu 23 sierpnia 2022 roku została podpisana umowa na wykonanie zadania:  „Przygotowanie i dostarczanie posiłków do Szkół z terenu gminy Nowy Duninów w roku szkolnym 2022/2023” oraz na „Usługę cateringu dla dzieci, którego uczęszczają do Oddziału Przedszkolnego w Nowym Duninowie oraz Oddziału Przedszkolnego w Szkole Filialnej w Soczewce w roku szkolnym 2022/2023”, z wykonawcą Ośrodek Rekreacyjno-Rehabilitacyjny LEŚNY ZAKĄTEK Sp. z o.o. ul. Medyczna 8, 09-410 Płock

 

Szczegółowe informację znajdują się pod adresem  https://ugnowyduninow.bip.org.pl/id/555