1661171586247_534Cotygodniowe spotkanie Wójta z kierownikami referatów i kierownikiem GOPS-u za nami. Przygotowania do Święta Plonów omówione były bardzo krótko. Dalej była mowa o inwestycjach większych i mniejszych oraz ich finansowaniu. I tak mówiliśmy o:

• remoncie dachu i adaptacji sali na przedszkole w Soczewce oraz organizacji roku szkolnego i nowym oddziale przygotowawczym dla ukraińskich uczniów mieszkających w Soczewce,

• zakończonej budowie drogi do Trzcianna, i projekcie remontów dróg z Funduszu Sołeckiego 2022 i 2023 w sołectwie Trzcianno – Jeżewo,

• przebudowie drogi w Brwilnie Dolnym, • remoncie dachu na budynku SUW w Duninowie Dużym,

• robotach wykończeniowych w świetlicy sołeckiej sołectwa Wola Brwileńska,

• inwestycji za 3,7 mln. zł w 100% dofinansowanej przez samorząd województwa mazowieckiego w ramach PROW (środki unijne), tj. budowie sieci wodno – kanalizacyjnej i rozbudowie oczyszczalni w Nowym Duninowie,

• przebudowie drogi w Lipiankach dofinansowanej przez Marszałka Województwa Mazowieckiego i projekcie przebudowy drogi w ramach Polskiego Ładu (też Lipianki),

• czekającym nas w najbliższych dniach przetargu na modernizację infrastruktury sportowej przy ul. Włocławskiej 3A w Nowym Duninowie dofinansowanej z budżetu województwa mazowieckiego, • projekcie i budowie kanalizacji w Starym Duninowie,

• budowie chodnika Nowy Duninów – Stary Duninów (czekamy na projekt porozumienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad; Wójt uzyskał ustne zapewnienie, że GDDKiA przychyli się do jego wniosku o przekazanie pasa drogowego na projektowanie chodnika),

• zbliżającym się ku końcowi remoncie drogi w Dzierząźnie,

• budowie garaży w OSP Lipianki i OSP Dzierzązna oraz zakupie nowego samochodu dla OSP Nowy Duninów,

• Ogrodzeniu działki i projekcie budowy świetlicy w Popłacinie,

• Czekających nas remontach dróg w Karolewie, Środoniu i Soczewce.

Była też mowa o odpadach komunalnych i rosnących kosztach ich odbioru od mieszkańców oraz problemach z obsługą wniosków o dodatek węglowy.