Wójt Gminy Mirosław Krysiak, Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik i Starosta Płocki Sylwester Ziemkiewicz zapraszają dzieci z terenu gminy Nowy Duninów na rejs statkiem z Płocka do Nowego Duninowa w dniu Regat Żeglarskich, tj. 16 lipca 2022 r.

Rejs jest bezpłatny, ale ze względu na ograniczoną ilość miejsc wymagana jest rejestracja i odbiór biletów u pracownika Urzędu Gminy. Pamiętać też należy, że dziecko nie może płynąć samo. Wymagana jest obecność opiekuna.

Zgłoszenia będziemy przyjmowali od piątku 8 lipca 2022 roku pod nr telefon: +48512 372 522 lub 242610236 wew. 116 w godzinach pracy Urzędu Gminy.

Odbiór biletów od poniedziałku 11.07. br do  środy 13.07 br.

168_2019 07 13_8469_org_km_534

Zbiórka o godz. 9.00 16 lipca (sobota) na bulwarze w Płocku (wejście za “Morką” i TAWERNĄ). Szef Płockiej Żeglugi Mariusz Pielaciński prosi punktualność. Marianna wypływa o godz. 9.30.

Zobacz:

https://goo.gl/maps/SBTdPbwAYdjazVDZ6