Przed nami noc. W Soczewce dyżurują strażacy z PSP Płock, w Woli Brwileńskiej strażacy z OSP Dzierzązna. Jest z nimi Wójt. W nocy stan wody w Nowym Duninowie będzie monitorowany przez pracownika Urzędu Gminy. W tej chwili wskazania na wodowskazie w Nowym Duninowie to 126 cm.
==========
Przypominamy:
tel. do GZZK: 501 579 142 (Anna Chojnacka)
===========================
Wskazania na wodowskazie w Nowym Duninowie/ stan zagrożenia powodziowego:
Stan ostrzegawczy 170 cm
Stan alarmowy 200 cm.


Odpowiadamy:
Dzierzązna i Popłacin monitorowana przez niezawodnych strażaków. Wg informacji z GZZK w Popłacinie wszystko w porządku. Do Dzierzązny, jak tylko się odrobinę posilą, jadą strażacy.

zdj. A. Chojnacka