Archive for styczeń, 2024

645 tys. zł na transport.

Wczoraj Wojewoda Mazowiecki podpisał  umowę z Wójtem Gminy Nowy Duninów na dofinansowanie  przewozów autobusowych  po terenie gminy na kwotę 399 055, 20 zł  (przy 133.018,40 wozokilometrach w ciągu całego roku). Łączna wartość zadania 645 055,20 zł.


przewozy_dof_012024_534

Rozkład jazdy autobusów od 1 stycznia 2024 r:

12.01.2024 r.

Rozkład jazdy autobusów finansowanych w ramach transportu publicznego, ważny od 1 stycznia 2024 r.
W porównaniu z ubiegłym rokiem mamy 1 kurs więcej z Nowego Duninowa o 8.30 do Płocka oraz  powrotny z Płocka do Nowego Duninowa o godzinie 11.00  Jest to kurs który przewidziany w dni nauki szkolnej. Pozostałe kursy bez zmian.

Pobierz plik pdf rozkładu jazdy

Oznaczenia :
S – kursuje w dni nauki szkolnej
D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt 6 – kursuje w soboty
7 – kursuje w niedziele
L – kursuje w okresie ferii letnich


Przygotuj się do ferii zimowych

ferie 2024534

Kolejnych 200 lamp do wymiany.

300 nowych ledowych lamp już jest zamontowanych. Dziś Wójt Krysiak spotkał się z przedstawicielem firmy Energa Oświetlenie żeby podsumować właśnie tą inwestycję prowadzoną przez gminę i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Była też mowa o planach na rok 2024. I tu mamy dla państwa świetną wiadomość. Pozostałe 200 lamp oświetlenia ulicznego na terenie gminy Gmina Nowy Duninów zostanie wymienionych na energooszczędne i jaśniejsze lampy ledowe. Będzie to możliwe dzięki pozyskaniu kolejnego dofinansowania w kwocie 300 tys. zł w ramach programu “Rozświetlamy Polskę”. To dla nas wszystkich dobra wiadomość – mówi wójt. Wzrost kosztów energii elektrycznej mocno nas niepokoił. Perspektywa wymiany pozostałych lamp sprawia, że nie musimy się zastanawiać np. nad wyłączeniem części oświetlenia, czy skróceniem czasu świecenia lamp.


Programy prozdrowotne dla mieszkańców.

ug_info_300WKRÓTCE RUSZĄ DWA PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ DEDYKOWANE MIESZKAŃCOM GMINY

 

Gmina Nowy Duninów zdobyła kwotę 252 000,00 zł na profilaktykę i wczesne wykrywanie osteoporozy, tj. 80% całkowitych kosztów programu. Dzięki środkom finansowym otrzymanym z Ministerstwa Zdrowia w  ramach dofinansowania z Subfunduszu rozwoju profilaktyki, wyodrębnionego w ramach Funduszu Medycznego, do 2025 roku realizowany będzie program polityki zdrowotnej zaprojektowany do walki z chorobą zwaną cichym złodziejem kości – osteoporozą.

Pozostałe 20 % (63 000,00 złotych brutto) całkowitych kosztów programu stanowić będzie wkład własny realizatora.

Celem głównym programu jest uzyskanie lub utrzymanie wysokiego poziomu wiedzy z  zakresu profilaktyki osteoporozy oraz zapobiegania złamaniom osteoporotycznym, obejmującej zagadnienia teoretyczne i praktyczne, wśród co najmniej 60% uczestników programu.

Szeroki wachlarz działań programowych, w tym między innymi edukacja zdrowotna, badanie narzędziem FRAX, pomiar BMD za pomocą DXA, lekarska wizyta podsumowująca, skierowany będzie do zamieszkujących gminę kobiet w wieku 40 lat i więcej oraz mężczyzn w  wieku 75 lat i więcej.

W roku bieżącym kontynuowany będzie również program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Nowy Duninów. Na ten cel gmina Nowy Duninów pozyskała kwotę 109 200,00 zł, tj. 80% całkowitych kosztów programu z Narodowego Funduszu Zdrowia. Wkład własny gminy wynosić będzie 27 300,00 zł.

Celem głównym programu jest zwiększenie, o co najmniej 20 % liczby mieszkańców gminy Nowy Duninów w wieku 50 r.ż. i więcej ze zidentyfikowanymi chorobami układu kostno- stawowego i  mięśniowego, u których w roku 2024 doszło do poprawy stanu zdrowia w  wyniku podjęcia działań rehabilitacyjnych i edukacyjnych.

Wśród planowanych interwencji w ramach programu, znalazły się konsultacje mgr  fizjoterapii, zabiegi fizjoterapeutyczne, w tym: masaż klasyczny, kinezyterapia miejscowa (ćwiczenia bierne, izometryczne, czynno-bierne, samowspomagane, w odciążeniu, czynne, synergistyczne, oddechowe, wyciągi), elektrolecznictwo (jonoforeza, prądy TENS, elektrostymulacja, ultradźwięki miejscowe), leczenie polem elektromagnetycznym, światłolecznictwo (laseroterapia punktowa) oraz edukacja zdrowotna.

O szczegółach będziemy informowali na bieżąco po wyłonieniu realizatorów programów.

Go to Top