Archive for grudzień, 2023

WFOŚiGW w Warszawie dla gminy Nowy Duninów

tablica azbest

22 grudnia UG czynny do godz. 11.00

Informujemy, że 22 grudnia 2023 r. (piątek) Urząd Gminy w Nowym Duninowie będzie czynny do godz. 11.00.

Informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Duninowie uprzejmie informuje, że w dniu dzisiejszym tj. poniedziałek – 18.12.2023 r., Ośrodek będzie czynny do godz, 13.00. Za utrudnienia przepraszamy.

„MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP – 2023” Lipianki

Remont budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipiankach zakończony. Inwestycja obejmowała wymianę stolarki okiennej w pomieszczeniu socjalnym, remont pomieszczenia sanitarnego i szatni. Zadanie zostało dofinansowane z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 40.000,00 zł.

Remont strażnicy wykonano w ramach zadania „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP – 2023”

Średni samochód ratowniczo – gaśniczy dla OSP Nowy Duninów

Wiosną tego roku członkowie zarządów wszystkich działających na terenie gminy OSP spotkali się u wójta, który prosił o wspólne wytypowanie jednostki do ewentualnego zakupu (w ramach środków unijnych) średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego.
================
Nasze OSP mają w tej chwili na stanie:
OSP Nowy Duninów: 2 samochody ratowniczo – gaśnicze lekkie marki FORD i 1 średni samochód ratowniczo – gaśniczy marki Mercedes z 2014 r. kupiony wtedy za 649.620,00 zł
OSP Lipianki: 1 lekki samochód ratowniczo – gaśniczy marki Mitsubishi i 1 średni samochód ratowniczo – gaśniczy marki Star z 1981 r.
Osp Dzierzązna Osp Dzierzązna ma 1 lekki samochód ratowniczo – gaśniczy marki Ford z 2003 r.
================
Ustalono, że Wójt będzie wnioskował i starał się pozyskać środki na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Nowy Duninów, która jest w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym.
Bez średniego samochodu umożliwiającego udział w wielu zdarzeniach pozostaje OSP Dzierzązna, której członkowie aspirują do szerszego udziału w działaniach ratowniczo – gaśniczych. Dlatego ustalono, że Florian z OSP Nowy Duninów trafi do strażaków z Dzierzązny. Jednocześnie Wójt zapewnił, że nie ustanie w poszukiwaniu możliwości zakupu nowszego samochodu tej klasy dla OSP Lipianki.
==================
Niedawno Adam Struzik poinformował, że udało się wygospodarować środki i gmina Nowy Duninów otrzyma pieniądze w ramach projektów „Sprzęt i Infrastruktura do celów zarządzania klęskami i katastrofami” programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 – 2027 na Doposażenie OSP Nowy Duninów w sprzęt do celów zarządzania klęskami i katastrofami”. To oznacza, że jesteśmy na dobrej drodze do zakupu wspomnianego samochodu.
=================
Warto przy tym wspomnieć, że zakup ten, to koszt prawie 1,5 mln zł. Jednak z budżetu gminy przewidujemy wydać na ten cel ok. 70 tys. zł, o ile oczywiście pomoże nam Samorząd Województwa Mazowieckiego. Bardzo na to liczymy.
zdj. Archiwalne Urzędu Gminy.


Go to Top