Objazd: cmentarze, miejsca pamięci i szkoły – taki plan ma na dziś Komisja Rozwoju Gospodarczego.

Skład Komisji:

Przewodniczący Waldemar Kijek

Z-ca Przewodniczącego Krzysztof Wernikiewicz

Członkowie: Marcin Kruszewski, Jerzy Nowacki, Sławomir Waćkowski

Pracowity dzień. Teraz trwa dyskusja i podsumowanie.


zdj. w terenie Marcin Kruszewski