1309883054789891071Droga w Dzierząznie jest już przejezdna.

Za ok. 2 tygodnie wykonawca dokona jeszcze kosmetyki poboczy.

Miłego użytkowania życzą Wójt Gmina Nowy Duninów i Kierownik Ref. Rozwoju Gospodarczego.