W 2019 roku wójt, na prośbę mieszkańców sołectwa Kamion – Grodziska wystąpił z wnioskiem do Starosty Płockiego o nabycie w drodze darowizny działki nr 161/2 o pow. 0,1688 ha w Grodziskach. Procedura trochę trwała, ale w październiku 2021 roku Wojewoda Mazowiecki wyraził zgodę Staroście Powiatu Płockiego na przekazanie nieruchomości gminie. 14 stycznia br. Wójt Mirosław Krysiak i Sylwester Ziemkiewicz Starosta Płocki podpisali akt notarialny. Mieszkańcy sołectwa Kamion – Grodziska będą mogli dysponować terenem i mieć, choć skromne, ale własne lokum.
Mamy wielu bardzo aktywnych liderów. Prym wiodą sołtysi. Tu nie było inaczej – mówi wójt. -Sołtys Pani Amanda Różalska niestrudzenie lobbowała w tej sprawie. -Wierzę, że to dobry krok, który pozwoli sołectwu na rozwój, na integrację mieszkańców i gości, na realizację wielu pomysłów, które dziś jeszcze drzemią w głowie pani sołtys i wszystkich, którzy ją wspierają. Wielkie podziękowania kierujemy do Starosty Płockiego i Radnych Rady Powiatu, dzięki którym udało się sfinalizować przekazanie działki.
===========================
Z funduszu sołeckiego sołectwo zakupiło kontener, który posłuży m.in. jako miejsce zebrań sołeckich.