Gmina Nowy Duninów realizując przedsięwzięcia na rzecz poprawy jakości powietrza oraz według obowiązku nałożonego przez Sejmik Województwa Mazowieckiego w uchwalonym Programie Ochrony Powietrza dla strefy mazowieckiej, przystąpiła do realizacji zadania pn. „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Nowy Duninów”, potocznie zwanej liczeniem pieców w zabudowie mieszkalnej, handlowo-usługowej i użyteczności publicznej. W ramach inwentaryzacji gmina zobowiązana jest do pozyskania danych oraz ich aktualizacji, dotyczących sposobu ogrzewania każdego budynku położonego na terenie Gminy Nowy Duninów.

W związku z powyższym Wójt Gminy Nowy Duninów zaprasza wszystkich mieszkańców, którzy:

  • zmienili sposób ogrzewania swojego budynku w roku 2021;
  • nie wypełnili w roku 2020 ankiety dotyczącej inwentaryzacji źródeł ciepła;
  • właścicieli nowych budynków oddanych do użytkowania;

o aktualizację podanych informacji i pochwalenia się swoim pozytywnym wpływem na jakość powietrza w Gminie Nowy Duninów lub wypełnienie ankiety po raz pierwszy.

Wypełnienie przez Państwa ankiety nie stanowi żadnej formy zobowiązania, a jej celem jest jedynie aktualizacja Bazy Inwentaryzacji Źródeł Ciepła w Gminie Nowy Duninów. Dane o wykorzystywanych źródłach ciepła są konieczne, aby skuteczniej starać się dla Państwa o środki zewnętrzne w walce o czyste powietrze.

Ankieta jest  dla Państwa dostępna w budynku Urzędu Gminy lub do pobrania na stronie internetowej. 

- ankieta do pobrania

Wypełniony dokument należy dostarczyć do Urzędu Gminy w Nowym Duninowie (ul. Osiedlowa 1, Nowy Duninów) lub podpisać elektronicznie i przesłać na adres: ug@nowyduninow.info.pl , w temacie podając “Ankieta – Czyste Powietrze”.

Dodatkowe informacje mogą Państwo uzyskać w Referacie Rozwoju Gospodarczego pod numerem telefonu: (24) 26-10-236 wew. 110 lub 113

Dziękujemy za zaangażowanie i każdą wypełnioną ankietę.


mazowsze_gmina_534