Wspomnijcie i przygotujcie się do takiego spotkania w 2022 r.