Archive for listopad, 2022

Przerwy w dostawie wody

Informujemy, że w poniedziałek 14 listopada br. w godz. 10.00 – 13.00 nastąpią przerwy w dostawie wody w Karolewie (tzw. Karolewo w polu).

Ambitni w działaniu i siatkówka

Gmina Nowy Duninów piłką nożną stoi, ale jak widać inne dyscypliny nie są zaniedbywane. Siatkówka za sprawą grupy kobiet, które dawno temu postanowiły odbijać przynajmniej raz w tygodniu piłkę, całkiem nieźle się ma. Dziś jest to grupa mieszana, ale na boisko wciąż wychodzą kobiety, które tworzyły tą grupę i kondycja ich nie opuszcza.

Będziemy jeszcze informowali o infrastrukturze dla siatkarzy (właśnie się buduje za sprawą dofinansowania z budżetu samorządu województwa mazowieckiego), dziś o turnieju, który w Nowym Duninowie zorganizowało Akademickie Stowarzyszenie „Ambitni w Działaniu”. Dostaliśmy właśnie zdjęcia z tego wydarzenia: “Turniej siatkówki amatorskich drużyn mieszanych”. Tradycyjnie przy organizacji turnieju siatkówki współpracowali członkowie GKS „Fala” Nowy Duninów.

Turniej współfinansowany z budżetu województwa mazowieckiego w sali gimnastycznej SP w Nowym Duninowie.

„Zrozumieć niepodległość”

To projekt autorstwa kierownika GOK pani Katarzyny Ludwiczak, do realizacji którego zaprosiła organizacje pozarządowe z terenu gminy Nowy Duninów: Fundację „Bez Granic”, Stowarzyszenie Nasze Lipianki, OSP w Lipiankach, Nadwiślańskie Stowarzyszenie w Woli Brwileńskiej oraz samorząd gminy Nowy Duninów. Pomogą też strażacy z OSP Dzierzązna i członkowie Klubu Senior + – uczestnicy projektu.

I tak 7 i 8  listopada odbyły się Warsztaty rodzinne w siedzibie GOK i Klubie Seniora w Soczewce i wykład „Drogi do niepodległości w rejonie Północnego Mazowsza”.

W czwartek 10 listopada planowane są warsztaty kulinarne „Kuchnia XX – lecia na Mazowszu”. Cały projekt zwieńczy Koncert patriotyczny oraz ognisko patriotyczne w Lipiankach w dniu 11 listopada. Początek o godz. 13.30.


Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. #Mazowsze.serce.polski

mazowsze_ikona


Sama nazwa projektu skłania do refleksji i wspomnień o Polsce, o tym co było, o tym co jest. Kim byli ci, którzy odzyskali naszą wspólną wolność. A warto pamiętać, że to nie tylko tak sławne nazwiska jak Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Wojciech Korfanty, Wincenty Witos,  Ignacy Daszyński, Ignacy Paderewski, czy Józef Haller, którzy uchodzą za twórców Niepodległości. To rzesze takich jak my Polaków, którzy uwierzyli w swoje siły i sprawstwo. Którzy przelewali krew w obronie polskości, za wolność. Dziś nie musimy walczyć na froncie. Polska nie prosi nas o daninę krwi, ale żeby przetrwała wolna musimy budować wzajemną solidarność, demokrację przyjazną człowiekowi, wzajemną tolerancję i szacunek. To najlepsza droga do zachowania niepodległości, do rozkwitu niepodległej Polski.

Gratulujemy organizatorom projektu i zapraszamy państwa 11 listopada tradycyjnie do Soczewki, Nowego Duninowa i do Lipianek, gdzie o godz. 13.30 spotkamy się przed obeliskiem “W hołdzie mieszkańcom wsi Lipianki, ofiarom represji reżimu hitlerowskich Niemiec, którzy za pomoc partyzantom z okolicznych lasów jesienią 1944 r. zostali wysiedleni i deportowani w głąb Rzeszy. Szczególnie pamięci tych, którzy tę pomoc okupili daniną własnego życia”


Nowelizacja ustawy o dodatku węglowym

ug_i_2022_300Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Duninowie informuje, że w związku z nowelizacją ustawy o dodatku węglowym gospodarstwa domowe, których wnioski pozostały bez rozpatrzenia z uwagi na fakt zamieszkiwania pod jednym adresem więcej niż jednego gospodarstwa domowego mogą ponownie składać wniosek o wypłatę dodatku węglowego. Warunkiem otrzymania dodatku węglowego jest zamieszkiwanie w odrębnych lokalach i tworzenie osobnych gospodarstw domowych. Zgodnie z art.2 ust. 3c ustawy o dodatku węglowym z dnia 05.08.2022r. (t.j. Dz. U. z 2022 r.poz. 1692, 1967 z późn. zm .) „W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe i w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem w odrębnych lokalach, nie stosuje się ust. 3a i 3b do gospodarstwa domowego, którego źródłem ogrzewania jest oddzielne lub współdzielone źródło ciepła.” art. 2 ust. 3d. ustawy o dodatku węglowym w przypadku, o którym mowa w ust. 3c, gospodarstwu domowemu, które zajmuje lokal, dla którego nie było możliwe ustalenie odrębnego adresu, wójt, burmistrz albo prezydent miasta przyznaje dodatek węglowy w drodze decyzji administracyjnej, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego organ ten ustalił zamieszkiwanie pod jednym adresem w odrębnych lokalach kilku gospodarstw domowych oraz wykorzystywanie przez te gospodarstwa oddzielnego lub współdzielonego źródła ogrzewania. Z przeprowadzonego wywiadu środowiskowego sporządza się notatkę służbową. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta dokonuje wpisu źródła ciepła do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, jeżeli źródło nie było wcześniej zgłoszone do tej ewidencji, bez konieczności składania odpowiedniej deklaracji. 3e. W przypadku gdy w lokalu, o którym mowa w ust. 3d, zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących w tym lokalu.

Dodatkowo gospodarstwa domowe, które otrzymały decyzje odmowne w związku ze złożoną deklaracją do CEEB po 11 sierpnia 2022r. również mogą ponownie ubiegać się o w/w świadczenie. Zgodnie z art. 2 ust.15g Ustawy o dodatku węglowym z dnia 05.08.2022r. (t.j. Dz. U. z 2022 r.poz. 1692, 1967 z późn. zm .) Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym także, gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1, nie zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, do dnia 11 sierpnia 2022 r., a w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustalono, że źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest źródło, o którym mowa w art. 2 ust. 1. Z przeprowadzonego wywiadu środowiskowego sporządza się notatkę służbową. Wpis do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, dokonywany jest przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta z urzędu bez konieczności składania odpowiedniej deklaracji.”;

Szczegółowych informacji udziela Gminny Ośrodek Ośrodek Pomocy Społecznej  w Nowym Duninowie – tel. 24 2610236 wew. 117 lub 119.

Podano za: http://www.duninow.naszops.pl/n,informacja-dotyczaca-dodatku-weglowego

Takie klimaty

Przedstawiamy państwu krótką fotorelację w klimacie jesieni, która zaraz będzie wspomnieniem. Idzie zima.
Ale my nie o tym.
Wracając do sesji zdjęciowej w parku w Nowym Duninowie. Zadzwoniła do nas pani Dyrektor Romańska z prośbą o zrobienie do kroniki i nie tylko, kilku zdjęć przedszkolakom z Soczewki. Tego się nie spodziewaliśmy. Wychowawczynie wsparte obecnością mam przywiozły do Nowego Duninowa, prócz swoich podopiecznych, dodatkowe atrybuty jesieni. Na marginesie – to była pierwsza wspólna podróż autobusem szkolnym. Dali radę.
Przyglądaliśmy się tym zabiegom ze zdumieniem.
================
Na koniec mała refleksja. Często nie doceniamy nauczycieli wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego. Dorastamy i bywa, że niewiele pamiętamy z tych lat, a okazuje się, że to był najważniejszy okres w naszym życiu. Że wychowawcy maluchów to nie tylko dobre ciocie, to przewodnicy po wielkim świecie, którzy trzymając małego człowieka za rękę prowadzą go przez wielki świat i obok najbliższej rodziny, są najważniejszymi osobami.
Ubierają, wycierają nosy, pocieszają, pilnują jak oka w głowie, ale także potrafią zainteresować dzieciaki światem, pokazać im, że są wyjątkowe, jedyne, piękne i mądre. Tu Pani Katarzyna Szymkowiak i Pani Marta Olszewska, ale w naszym archiwum są dowody zaangażowania, oryginalnych działań wychowawczych i edukacyjnych wielu im podobnych. Pamiętajmy o tym i współpracujmy z nimi jako rodzice, dziadkowie, opiekunowie dzieci. Razem możecie stworzyć dzieciom nie tylko bezpieczną przestrzeń, ale także dobrą atmosferę.
Dzieciaki są najlepsze,, ale upilnować ich to prawdziwy wyczyn

Go to Top