Archive for październik, 2022

Budowa drogi w Lipiankach zakończona.

Nasze miejsce na ziemi


Zapraszamy do zapoznania się z materiałem filmowym powstałym w ramach Operacji pn. „Środowisko przyrodnicze powiatu płockiego”, zrealizowanej w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich PROW 2014 – 2020, Plan Operacyjny na lata 2022-2023, konkurs nr 6/2022 – Działanie 13: Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.

Operacja polegała na przygotowaniu i opublikowaniu 15-20 minutowego filmu prezentującego środowisko przyrodnicze powiatu płockiego, skierowanego do mieszkańców województwa mazowieckiego. Powiat płocki to miejsce, bogate w wyjątkowe walory przyrodnicze i obszary wiejskie. Tym samym samorząd powiatu wiedząc, jak ważny jest jego rozwój wykorzystuje lokalne aspekty środowiskowe do promocji dziedzictwa przyrodniczego. Prezentacja środowiska naturalnego oraz doświadczeń powiatu w zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich wpływa zarówno na rozwój aktywności lokalnych, jak i aktywizację gospodarstw wiejskich. Koncepcja powstania filmu opierała się na idei kształcenia
i wychowywania społeczeństwa w duchu poszanowania środowiska przyrodniczego. Poprzez prezentację piękna środowiska naturalnego i jego różnorodności, społeczeństwo zdobywa wiedzę, która wpływa na budowanie prawidłowych zachowań ekologicznych. Liczymy na to, iż emisja filmu rozwinie wrażliwość na otaczające środowisko, zmotywuje do indywidualnego poszerzania wiedzy na temat przyrody, jak również zachęci do podejmowania inicjatyw w celu jej ochrony, zwłaszcza w sferze lokalnej.


Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych: mazowieckie.ksow.pl, gdzie można znaleźć informacje o bieżących inicjatywach i wsparciu KSOW oraz ksow.pl, gdzie można zarejestrować się jako Partner KSOW.


logo_projektu_534

Komisja Rozwoju Gospodarczego w terenie

Objazd: cmentarze, miejsca pamięci i szkoły – taki plan ma na dziś Komisja Rozwoju Gospodarczego.

Skład Komisji:

Przewodniczący Waldemar Kijek

Z-ca Przewodniczącego Krzysztof Wernikiewicz

Członkowie: Marcin Kruszewski, Jerzy Nowacki, Sławomir Waćkowski

Pracowity dzień. Teraz trwa dyskusja i podsumowanie.


zdj. w terenie Marcin Kruszewski

Porządki na grobach tak, ale …

Wójt jak zwykle o tej porze delegował pracowników do prac porządkowych. Jesień, czyli grabienie liści, ostatnie koszenia. etc. Zbliża się 1 listopad więc na cmentarzach sprzątamy groby bliskich.

Proboszczowie obu parafii (Nowy Duninów i Soczewka) starają się ujarzmić zaspy liści, ale jak widzimy nawet widoczny od bramy cmentarza napis „Liście” nie pomaga. Nie umiemy czytać? To chyba nie to.

Zapakowane w folie wiązanki kwiatów (tak niedawno pięknie wyglądające na pomnikach), zapakowane w foliowe worki liście, sztuczne kwiaty… lądują dokładnie pod tym napisem. Jak to później posegregować? Bo posegregowane odpady oddają proboszczowie. Zwracamy się z gorącym apelem: zdejmijcie wstążki i folie z wiązanek, a liście wyrzućcie z worka. Jedno jak i drugie wrzucić trzeba do pojemników obok pryzmy liści.


zdjęcia: teren przy cmentarzu w Nowym Duninowie

Obywatelski monitoring funduszy europejskich – nie przegap!

OFOP - spotkania - ogólnie o funduszachDo Polski już wkrótce powinno trafić ponad 76 mld. euro z budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych (OFOP) apeluje do organizacji w całym kraju o mobilizację oraz do włączenia się w pracę komitetów monitorujących programy finansowane z funduszy europejskich.


 

Więcej informacji: https://ofop.eu/apel-do-ngo-ruszaja-nabory-do-komisji-monitorujacych/

 

Go to Top