Archive for maj, 2022

Bezpieczne przejścia dla pieszych

przejscie_socz_IMG_4940_534


Bezpieczne przejścia, szczególnie w takich lokalizacjach jak szkoła, ośrodki kultury, czy kluby seniora, to “spokojny sen” rodziców i opiekunów. Co prawda bezpieczna infrastruktura musi iść w parze z rozsądkiem i rozwagą jej użytkowników, ale na pewno przyczynia się znacznie zmniejszenia zachowań niepożądanych i wyzwala te pożądane.

Informowaliśmy o przebudowie jednego z takich przejść w Soczewce na ul. Ks. Pawła Kwiatkowskiego. Dziś nastąpiło jego oficjalne otwarcie.

Koszt całego zadania wyniósł 121.255,81 zł. Dofinansowanie w ramach projektu Rządowego Programu Funduszu Rozwoju Dróg wynosi 96.988,64 zł.

Nazwa Zadania: “Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Soczewce na drodze nr 2974W Soczewka – Łąck”. Wykonano następujące roboty: przebudowa chodnika o długości 70,5 m częściowo po obu stronach jezdni, oznakowanie poziome i pionowe wraz z montażem dwóch lamp hybrydowych oświetlających przejście dla pieszych (podano za: https://powiat-plock.pl/inwestycje-realizowane-ze-srodkow-budzetu-panstwa).

Jest dofinansowanie

Dziś ogłoszono wyniki naboru wniosków w 2 edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Wójt złożył 3 wnioski na 3 różne zadania. Otrzymaliśmy dofinansowanie na 2 z nich, tj.: Budowę świetlicy w Popłacinie i przebudowę drogi gminnej w Lipiankach. Część pieniędzy trzeba dołożyć z budżetu Gminy, ale bez środków zewnętrznych tak świetlica, jak i droga musiałyby poczekać.


zdj. Lipianki. Styczeń 2022 r.IMG_3716 kopia_534

Dzień Samorządu Terytorialnego

27 maja 1990 roku odbyły się pierwsze wolne wybory samorządowe. Na pamiątkę tego, jakże ważnego dla naszych społeczności wydarzenia, dzień ten obchodzony jest jako Dzień Samorządu Terytorialnego.
Dla nas wiąże się to przede wszystkim z decydowaniem o sobie, o tym co dla nas jako społeczności jest ważne.
W naszej gminie mieszkańcy wybierają swoich przedstawicieli w Radzie Gminy w liczbie 15. Każdy z nich zna doskonale swoich sąsiadów, oni też bardzo dobrze go znają. Znakomita większość dorosłych mieszkańców gminy zna też wójta. Taka organizacja społeczności lokalnej gwarantuje maksymalne wykorzystanie potencjału ludzkiego, środków finansowych i możliwość szybkiego reagowania na zmieniające się warunku i potrzeby mieszkańców.


Samorząd to komórka trochę jak rodzina – jej członkowie wzajemnie się wspierają, znają swoje potrzeby. Bywa, że mają różne poglądy na sprawy, ale jako że mieszkają razem, wszystkim zależy na porozumieniu i wzajemnym szacunku.
“Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego moim współpracownikom, koleżankom i kolegom Radnym Rady Gminy Nowy Duninów serdecznie dziękuję z codzienną, wspólną pracę. Samorządowcom powiatu płockiego i województwa mazowieckiego za nieocenione wsparcie, nie tylko merytoryczne, za wspólne projekty i zrozumienie potrzeb naszych mieszkańców. Życzę wam wszystkim satysfakcji z wykonywanej pracy i sukcesów przy budowaniu województwa mazowieckiego, powiatu płockiego, gminy Nowy Duninów.” Mirosław Krysiak

Właśnie dziś wójt i Marszałek Adam Struzik podpisali umowy na wspólne finansowanie naszych gminnych projektów: ogrodzenie działki sołeckiej w Popłacinie i rewitalizację terenów zieleni w zabytkowym parku w Soczewce. To najlepszy sposób na wspólne świętowanie Dnia Samorządu Terytorialnego.

Wypłata dodatku osłonowego.

ug_info_300Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Duninowie informuje, że wypłata dodatku osłonowego dla osób, które złożyły wnioski o przedmiotowe świadczenie do dnia 26 kwietnia 2022r. i nie otrzymały decyzji odmownej realizowana będzie w formie gotówkowej w kasie Urzędu Gminy w Nowym Duninowie od dnia 27.05.2022r. (piątek).

Wypłaty dodatku osłonowego w formie przelewów bankowych realizowane będą w dniu dzisiejszym, tj. 26.05.2022r. Nie wszystkie wnioski złożone do dnia 26.04.2022r.  zostały  już rozpatrzone w związku z czym osoby, które chcą upewnić się czy otrzymają wypłatę dodatku osłonowego w tym dniu proszone są o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowym Duninowie, ul. Osiedlowa 1, 09-505 Nowy Duninów pod numerami telefonów: 24 261 14 14 lub 24 261 02 36 wew. 109. 

Twoja Mama

Jej troska o ciebie rozpoczyna się od twojego poczęcia do jej końca, twoje porażki bolą ją bardziej niż jej własne, twoje szczęście jest jej szczęściem – twoja Mama.

Czasem może zabiegana, czasem mówi coś bez sensu, może nie zawsze cię rozumie, ale kocha cię bardziej niż wszystko inne na tym świecie. Pamiętaj o niej. To jej wystarczy.


Wszystkim Mamom składam serdeczne życzenia zdrowia i miłości. Niewielu trosk, zmartwień, czy kłopotów, za to uśmiechniętych oczu waszych dzieci – każdego dnia.

Mirosław Krysiak

Wójt gminy Nowy Duninów


 IMG_4710_534

Go to Top