Archive for marzec, 2022

Wniosek o świadczenie

infoZałącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 marca 2016 r. (poz. 608):

Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy do pobrania ze strony Biuletynu Informacji Publicznej – wejdź

Przez Sendeń do Łącka …

I to jest kolejna dobra wiadomość. Droga powiatowa do Sendenia bezpieczna, dojazd do gminy Łąck wygodny. Wczoraj asfaltu tu nie było, dziś już jest. Ta inwestycja oczekiwana była przez nas wszystkich, ale sen z oczu spędzała lobbującej mocno w tej sprawie Ewa Kowalak.
=========
Jak mówi Radna mogą wystąpić małe utrudnienia na modernizowanej drodze drodze, prosimy o wzmożoną czujność.

Zdj. Ewa Kowalak:

Podano za: Radna Rady Powiatu Płockiego Ewa Kowalak:

“Wykonawca:
P.H.U. PRIMA Bogdan Głuchowski
Karwowo 8, 96-500 Sochaczew
za cenę brutto ‪1 716 703‬,62 zł
Termin wykonania: zgodnie z umową :
- 30 czerwca 2022 roku
W ramach remontu zostanie wykonane
⚠️Karczowanie krzaków i podszycia zlokalizowanego w pasie
⚠️drogowym wraz z zagospodarowaniem pozostałości po
⚠️karczowaniu we własnym zakresie – 0,77 ha
⚠️Ścięcie poboczy, średnia grubość ścinania 10 cm, z wywozem i
⚠️zagospodarowaniem urobku we własnym zakresie – 7 774 m2
⚠️Wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej AC11W50/70 wilości średnio 100 kg/m2, po uprzednim oczyszczeniu i skropieniuemulsją asfaltową istniejącej nawierzchni – szer. 5,1 m – 1 982 Mg
⚠️Dodatkowe wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej
AC11W50/70 w ilości średnio 100 kg/m2 w miejscach wskazanych
przez Zamawiającego, po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu
emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni – szer. 5,1 m – 573 Mg
⚠️Wykonanie warstwy ścieralnej AC11S50/70 grubości 4 cm po
zagęszczeniu, po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu emulsją
asfaltową warstwy wyrównawczej – szer. 5,0 m – 19 435 m2
⚠️Wykonanie nawierzchni poboczy z kruszywa łamanego, grubość po
zagęszczeniu 8 cm, szer. 1,0 m – 7 624 m2
⚠️Umocnienie kostką granitową poboczy na łukach szer. 1,0 m:
- wykonanie korytowania pobocza drogi wraz z zagospodarowaniem
urobku przez Wykonawcę, głęb. korytowania 60 cm;
- wykonanie warstwy stabilizacji C3/4, gr. warstwy 20 cm;
- wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego o uziarnieniu 0-31,5 mm, gr. warstwy 20 cm;
- wykonanie nawierzchni z kostki granitowej 18/20 cm na podsypce
piaskowo – cementowej
Łącznie 150 m2
⚠️Wprowadzenie stałej organizacji ruchu zgodnie z projektem”

 

Światłowód NEXERY

Miło, że możemy przekazać bardziej konkretne informacje dotyczące światłowodu budowanego przez firmę NEXERA.
W tej chwili trwa budowa światłowodu wzdłuż drogi krajowej nr 62 – oznakowania przebiegu linii rzucają się w oczy. „Wzdłuż drogi” to trochę umowne określenie. W miejscach, gdzie mieszkańcy nie wyrazili zgody na projektowanie sieci, światłowód omija ich nieruchomości. Stąd m.in. opóźnienia w realizacji inwestycji. Wykonawca (nasza lokalna firma) buduje w tej chwili odcinek Soczewka – Nowy Duninów. Drugi odcinek budowany to Płock Radziwie – Popłacin (przy drodze krajowej). Szkoła w Soczewce jest już podpięta, Szkoła w Nowym Duninowie zostanie podpięta do sieci do końca kwietnia 2022 r. W omawianym etapie będą przyłączani także użytkownicy indywidualni.

Druga część projektu to budowa światłowodu w miejscowościach: dalsza część Popłacina, Brwilno, Dzierzązna, dalsza część Soczewki, Brwilna Dolnego, Wola Brwileńska, Stary Duninów, Nowy Duninów, Trzcianno, Jeżewo, Karolewo, Nowa Wieś, Środoń, Brzezinna Góra. W tej chwili trwa projektowanie, a przedstawiciele firmy NEXERA zbierają od państwa zgody na przejście. Nie od wszystkich wymagane będą podpisy, ale nie martwcie się, ci z państwa, którzy w tej chwili nie muszą nic podpisywać, będą mieli możliwość podłączenia się do projektowanej sieci.
Udało nam się uzyskać informację, że inwestor (NEXERA) poważnie podchodzi do terminu zakończenia budowy tych odcinków: do końca 2022 r. O ile oczywiście właściciele nieruchomości, przez które projektowana jest sieć, wyrażą na to zgodę.
Jeszcze jedno – mieszkańcy Kamiona i Grodzisk muszą zgłosić chęć podłączenia internetu na stronie Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) – zakładka po prawej stronie u góry „ZGŁOŚ POPYT”.
Czekamy na informacje dotyczące Duninowa Dużego i Lipianek.
==================
Pan Paweł jest Kierownikiem Projektu: kom.: +48 608 798 374.

 

Dzień Sołtysa.

Szanowne Sołtyski i Sołtysi z gminy Nowy Duninów, w dniu waszego święta życzymy wam dużo radości z tego co robicie, wytrwałości w realizacji tych wszystkich pomysłów, które w waszych głowach się rodzą i wielu przyjaciół takich jak Wójt gminy i Radni Rady Gminy Nowy Duninów, żeby można było te pomysły zmaterializować.
W imieniu swoim, koleżanek i kolegów radnych oraz wszystkich pracowników Urzędu Gminy i pozostałych jednostek gminy dziękuję wam za waszą aktywność i dbałość o swoje sołectwa. Jesteście wspaniałymi ich gospodarzami.
Oj, żeby wasi sąsiedzi wiedzieli ile zaangażowania wkładacie w ich sprawy, jak bardzo o ich dobro zabiegacie. Dziękuję Wam. Życzę sukcesów i uśmiechów dookoła.
Mirosław Krysiak
Wójt gminy Nowy DuninówNajlepsze życzenia składam też wszystkim pozostałym Sołtysom z powiatu płockiego, Mazowsza. Tych których poznałem i tych, których poznam.


Oto 13 liderów z gminy Nowy Duninów:
==========================
1. Janina Figiel sołtys sołectwa Brwilno
2. Zofia Garwacka sołtys sołectwa Soczewka – Brwilno Dolne
3. Barbara Gątarek sołtys sołectwa Dzierzązna
4. Anna Kalwasińska sołtys sołectwa Stary Duninów
5. Anna Kotlińska sołtys sołectwa Duninów Duży
6. Wojciech Kijek sołtys sołectwa Karolewo – Nowa Wieś
7. Maria Stefańska sołtys sołectwa Wola Brwileńska
8. Teresa Michalska sołtys sołectwa Nowy Duninów
9. Wioletta Myczka sołtys sołectwa Popłacin
10. Halina Oczkiewicz sołtys sołectwa Środoń – Brzezinna Góra
11. Amanda Różalska sołtys sołectwa Kamion – Grodziska
12. Stanisław Starzyński sołtys sołectwa Lipianki
13. Halina Zalewska sołtys sołectwa Trzcianno – Jeżewo

Wasze wielkie serca :)

W imieniu Julii prosiliśmy państwa o wsparcie dla mieszkańców Żytomierza w Ukrainie. Wasze wielkie zaangażowanie, zarówno osób prywatnych, jak i Nadwiślańskiego Stowarzyszenia w Woli Brwileńskiej wprawiło nas w zdumienie. Jesteście wielcy. Wszystko to, co dotarło do obu punktów: w GOK w Soczewce oraz do Urzędu Gminy w Nowym Duninowie  trafiło do dużego transportu jadącego prosto do mieszkańców ostrzeliwanego miasta. Dziękujemy.

Dziękujemy też miłej pani, która dostarczyła dla dzieci ukraińskich zakwaterowanych w Soczewce klocki i inne dobrodziejstwa – dar od przedszkolaków z Płocka. Wspólnie z panią dyrektor Romańską, Radną Ewą Kowalak i panią Ewą z Ośrodka Wypoczynkowego Mazowsze w Soczewce zorganizujemy dla dzieciaków kącik zabaw. Trafi też do niego koń na biegunach z WOPR w Płocku, a może z hurtowni elektrotechnicznej AMPER z Płocka?

Dla starszych dzieciaków GKS Fala planuje zorganizować zajęcia z tenisa stołowego. Wisła dostarczyła dla dzieciaków piłki. GOK też chce się włączyć w organizację zajęć dla dzieci.

Uchodźcy z Ukrainy są w państwa prywatnych domach, w ośrodkach i w tej chwili trudno orzec jak długo z nami będą musieli zostać. Dlatego pamiętajmy – nasza – państwa prywatnie, naszych organizacji pozarządowych i samorządu – pomoc, obliczona być musi na długofalowe działanie. Wspierajmy tych, którzy porzucić musieli swoje domy i siebie wzajemnie.

Go to Top