Archive for luty, 2022

Zjednoczeni w pomocy.

Pomoc Ukrainie

Pomoc Ukrainie

Wszyscy patrzymy dziś w stronę naszej wschodniej granicy. Sen z oczu spędza nam najazd wojsk rosyjskich na Ukrainę. Nasi rodacy ogłosili mobilizację pomocową. Jesteśmy otwarci i okazuje się, wyjątkowo zjednoczeni w tym co przyszło nam przeżywać i czynić dla sąsiadów z Ukrainy.

Wszystkie prawie organizacje pozarządowe z terenu gminy Nowy Duninów zorganizowały różnego typu zbiórki, które spotkały się z szerokim odzewem. Wielu z nas wysyła pieniądze na konta organizacji pomocowych, które działają nie tylko w Polsce, ale także swoje misje prowadzą na terenie Ukrainy. Tam bowiem ciągle pozostaje wiele Ukraińców.

Na terenie gminy mamy już uchodźców. M.in. w Nowym Duninowie. Tu nieodpłatnie zakwaterowanie u pani Wandy i pana Mieczysława znalazło 7 osób. Ósma osoba dojedzie dziś. Wójt zagwarantował im wszystkim wyżywienie. Nadwiślańskie Stowarzyszenie w Woli Brwileńskiej i inni, niezrzeszeni mieszkańcy gminy, wstępnie także zadeklarowali pomoc. Jeśli będzie potrzebna większa pomoc, będziemy państwa informowali. Ci wszyscy z Was, którzy bardzo chcą pomóc mogą to zrobić przekazując pieniądze do znanych i sprawdzonych organizacji zajmujących się fachowo pomocą. Pamiętajcie, że organizacje te mają najlepsze rozeznanie co do potrzeb. Samorząd gminy trzyma rękę na pulsie. Nie pozostaje z boku.

Będzie ciąg dalszy?

Gminny obiekt sportowo – rekreacyjny przy ul. Włocławskiej w Nowym Duninowie jest jedynym takim na terenie gminy. Prócz pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej z naturalną nawierzchnią jest tu zaplecze socjalno – sanitarne i ogródek turystyczny. W modernizacji tego obiektu ma swój ogromny udział samorząd województwa mazowieckiego. Jak mówi Adam Struzik – nie stawiamy pomników, budujemy infrastrukturę użyteczną.
Nie zakończyła się jeszcze wspólna rozbudowa budynku na terenie tego obiektu (w ramach programu Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021), a wójt złożył już kolejny wniosek do Marszałka w ramach programu „Mazowsze dla sportu 2022”. – Chcemy tym razem zainwestować w boisko do piłki siatkowej, poprawić infrastrukturę towarzyszącą i zorganizować siłownię zewnętrzną. – Mam nadzieję, że amatorzy siatkówki będą zadowoleni, a i siłownia zainteresuje naszych mieszkańców.
Inwestycja wyceniona została na kwotę 209 tys. zł, z czego wnioskowana kwota dotacji to 156.900 zł.

Niezaprzeczalnie przydaje się to co wspólnie budują samorządy. Jest tego sporo na terenie naszej gminy. Właściwie niewiele jest obiektów wybudowanych, czy zmodernizowanych wyłącznie z budżetu gminy. Wystarczy się rozejrzeć.

OSP Nowy Duninów w 2021 r.

W minioną sobotę odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze za 2021 w OSP Nowy Duninów. Wśród gości nie zabrakło pań Radnych Rady Powiatu Płockiego, pani sołtys sołectwa Nowy Duninów, przedstawicieli OSP z Lipianek i Dzierzązny. Niestety Marszałek Województwa Mazowieckiego nie mógł być obecny. Życzymy szybkiego powrotu do zdrowia. Zastąpił go Dyrektor Płockiej Delegatury UMWM Tomasz Kominek oraz Karol Krajewski. Przekazali strażakom wspomniany wcześniej sprzęt. Padła też deklaracja wsparcia wniosku złożonego przez wójta o dofinansowanie zakupu nowego lekkiego samochodu z napędem na 4 koła. 90 tys. zł przekazało na jego zakup Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. 30 tys. zł zabezpieczył na ten cel wójt gminy w naszym budżecie, a wniosek do Marszałka opiewa na kwotę 80 tys. zł.

Wracając do sprawozdania z działalności OSP Nowy Duniów w roku 2021. Dochody jednostki w minionym roku to kwota 25.641 zł. Wydatkowano prawie 16 tys. zł. To jednak nie wszystko. Na utrzymanie gotowości bojowej z budżetu gminy wydatkowano ponad 50 tys. zł. Prace gospodarcze wykonane przez samych strażaków wyceniono na kwotę 5 tys. zł (przede wszystkim przy wykończeniu pokrycia dachowego).

Jak widać strażacy mają małe oszczędności, ale także ambitne plany na 2022 rok. Prócz samochodu chcieliby m.in. budować nowy garaż i zmodernizować zaplecze kuchenne. Znamy ich upór i zaangażowanie. Jeśli coś planują, nie odpuszczają.

W 2021 roku wyjechali do akcji ratowniczych 91 razy, w tym do 12 pożarów i 79 razy do miejscowych zagrożeń.

OSP Nowy Duninów liczy 34 członków zwyczajnych, w tym 5 kobiet. W 2021 roku wybrali nowy Zarząd. Jego skład obecnie przedstawia się następująco:

Milczarski Paweł – Prezes

Łuczak Roman – Wiceprezes – Naczelnik

Milczarski Piotr – Z-ca Naczelnika

Rozwora Dawid – Sekretarz

Dębski Paweł – członek Zarządu


 

W najbliższą sobotę jedziemy do OSP Lipianki.

Od 1 września uruchamiamy oddział przedszkolny dla 3 latków.

IMG_3880_300Procedura została uruchomiona. Wczoraj wójt spotkał się z dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowym Duninowie panią Ewą Romańską. Ustalenia są następujące:

W Soczewce, w Szkole Filialnej otwarty zostanie oddział przedszkolny dla dzieci, które ukończyły 3 r.ż. Jeśli zgłosi się więcej niż 10 dzieci (trzylatków), oddział  może być czynny w godzinach 8.00 – 16.00. Zgodnie z przepisami prawa 5 godzin zajęć finansowanych jest w całości z budżetu gminy. Za każdą następną godzinę rodzicie dopłacają 1,00 zł. Ze względu na wydłużony pobyt dzieci w oddziale niezbędna będzie organizacja wyżywienia. Wstępnie obliczono koszt dziennego wyżywienia na 20, 00 zł. W roku 2022, ze względów organizacyjnych nie będzie możliwości leżakowania.

Jeśli jednak rodzice zgłoszą do oddziału mniej niż 10 dzieci, oddział czynny będzie w godzinach 8.00 – 13.00. W tym wypadku pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym będzie nieodpłatny.

Także dowóz dzieci do Soczewki zorganizuje Wójt, pokrywając w całości jego koszt.

Przypominamy! Od 01.03.2022 r do 11.03.2022 roku rodzice muszą złożyć wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami naboru do oddziałów przedszkolnych oraz klas I: odpowiednio Zarządzenie nr 10/2022 i 9/2022 Wójta Gminy Nowy Duninów ze stycznia 2022 r.: https://ugnowyduninow.bip.org.pl/id/632.

Na pytania w sprawie oddziałów przedszkolnych odpowie sekretarz gminy pani Katarzyna Stawicka pod tel.: 24/261 02 36 wew. 103.

Nowy Duninów – Trzcianno.

Wracamy do sołectwa Trzcianno – Jeżewo,  dokładnie na drogę gminną. Wójt po ostatniej wizji lokalnej potwierdził konieczność naprawy tej i wielu innych dróg. Niestety, jak mówi – czekamy na okno pogodowe, bo w obecnej sytuacji, przy padającym wciąż deszczu, niewiele można naprawić.

Więc prosimy o cierpliwość. Mieszkańcy Trzciannego czekają cierpliwie na więcej, tj. na ciąg dalszy asfaltu. Wszystko wskazuje na to, że nastąpi to niebawem. Kolejne 900 m drogi o nawierzchni bitumicznej zostanie wybudowanych w tym roku (od końca asfaltu na ul. Wierzbowej do ostatnio wybudowanej drogi asfaltowej w Trzciannym). Finansowanie?

-Trudno pogodzić się z zarzutami, że za dużo pieniędzy ściągamy do gminy na budowę i modernizację infrastruktury gminnej, służącej naszym mieszkańcom, a takie zarzuty padły niedawno. – Uwierzcie, bez środków z zewnątrz nie mielibyśmy szans na rozwój, a na pewno nie w takim zakresie, jak obserwujecie państwo przez ostatnich 20 lat. Gdybyśmy chcieli budować za pieniądze z naszych podatków…. Wtedy dopiero moglibyśmy bać się przyszłości i spłat zadłużenia – mówi wójt Krysiak.

I trudno się z tą konkluzją nie zgodzić. Wspomniana inwestycja jest na etapie przetargu (https://platformazakupowa.pl/transakcja/574000), Tym razem będziemy budowali przy udziale środków z Programu, Rządowy Fundusz Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych.

Szczegóły:

„Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej dł. 855 mb polegającej na wykonaniu warstwy wzmacniającej z pospółki, podbudowy z kruszywa kamiennego, nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej gr 8cm i szerokości 3,5m (mijanka szer. 5,0m), wykonaniu obustronnych poboczy i zjazdów z kruszywa kamiennego, oczyszczeniu rowów przydrożnych, oznakowania, zabezpieczeniu infrastruktury technicznej w rurach osłonowych. Na odc. 265m należy wykonać nawierzchnię z płyt betonowych typu MON układanych na  warstwie wzmacniającej z pospółki, warstwie geowłókniny oraz podsypce cementowo-piaskowej.


Go to Top