Archive for listopad, 2021

Fundusz Sołecki 2022 zaplanowany.

Fundusz sołecki na rok 2021 zamknięty. Były małe przesunięcia, ale udało się to, co było zamierzone. Także plany na 2022 rok zostały sprecyzowane i zakończone. Oto zaplanowane wydatki na 2022 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, realizowane w ramach funduszu sołeckiego:

Brwilno: Remont drogi gminnej w miejscowości Brwilno – 13.922,53zł .

======

Brwilno Dolne – Soczewka: Opracowanie projektu zjazdu z drogi krajowej na działkę gminną w miejscowości Brwilno Dolne (dz. nr 11/1) 11.000,00 zł; “Remont dróg gminnych w miejscowości Brwilno Dolne (ul. Wiślana, ul. Sosnowa, ul. Miodowa)” 31.650,18 zł; Zakup pojemnika na nakrętki plastikowe 2.000,00 zł; Zakup 2 termosów w celu promocji sołectwa Brwilno Dolne – Soczewka i Gminy Nowy Duninów 500,00 zł.

======

Duży Duninów: Urządzenie terenu pod boisko piłkarskie oraz zakup ławek i akcesoriów piłkarskich 15.050,06 zł.

======

Dzierzązna: Wyznaczenie granic drogi gminnej wraz z poszerzeniami w miejscowości Dzierzązna (dz. nr 50) 10.000,00 zł; Remont drogi gminnej w miejscowości Dzierzązna (dz. nr 50) 7.844,37 zł.

======

Kamion – Grodziska: Remont drogi gminnej w miejscowości Kamion 14.265,69 zł;

======

Karolewo – Nowa Wieś: Remont drogi gminnej w miejscowości Karolewo (dz.nr 174) 33.237,59 zł.

======

Lipianki: Remont łazienek w świetlicy wiejskiej w Lipiankach 20.687,71 zł.

======

Nowy Duninów: zakup i montaż progów zwalniających oraz znaków drogowych na drogach gminnych (1szt. na ul. Aleja, 1 szt. na ul. Wierzbowej) 3.700,00 zł; Remont dróg gminnych w miejscowości Nowy Duninów 45.323,00 zł;

======

Popłacin: Budowa świetlicy wiejskiej w Popłacinie (projekt oraz przygotowanie terenu pod budowę) 27.648,97 zł

======

Stary Duninów: Wykonanie projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nowy Duninów w miejscowości Stary Duninów 20.442,59 zł

======

Środoń – Brzezinna Góra: Remont drogi gminnej w miejscowości Środoń 14.559,83 zł.

======

Trzcianno-Jeżewo: Projekt przebudowy drogi gminnej w miejscowości Jeżewo 16.569,77 zł

======

Wola Brwileńska: Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Brwileńska (zakup materiałów, zakup usług) 10.000,00 zł; Sporządzenie dokumentacji związanej z przejęciem gruntów pod drogę gminną w miejscowości Wola Brwileńska 7.893,40 zł

================

Plan budżetu Funduszu Sołeckiego na 2022 rok zamknięty został ogólną kwotą 306.295,69 zł. Jak widać remonty dróg i wydatki na świetlice wiejskie to trzon tych planów. Ambitnie, ale bez obaw, razem damy radę.

Nigdy nie zostawiamy sołectw samych sobie – mówi wójt, ale bez udziału mieszkańców nie ma mowy o realizacji zadań z Funduszu. Na tym to polega – zaangażowanie mieszkańców sołectwa od pomysłu do realizacji i rozliczenia zadania.


“Kraszewski. Komputery dla bibliotek.”

IK_logo 2017Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Duninowie jest Beneficjentem Programu Instytutu Książki „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”. Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do nowoczesnych technologii i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy. W ramach zadania zakupiono: 2 laptopy i 1 urządzenie wielofunkcyjne. Koszt ogółem zadania wynosił  12.100,00 zł, z tego 10.000,00.zł dofinansowania z Instytutu Książki.


Podano za: http://nowyduninow.bibliotekimazowsza.pl/?p=66

XXI Sesja Rady Gminy

Dzierzązna. Co tym razem?

Drogi gminne tworzą gęstą sieć. Raz lub dwa razy w roku wymagają bieżących napraw. Większe modernizacje są bardzo kosztowne, ale sukcesywnie modernizacje te są prowadzone. Mile widziane jest wsparcie z zewnątrz i takie najczęściej udaje się uzyskać. Przoduje tu Unia Europejska i Samorząd Województwa Mazowieckiego. Bywa też tak, że montaż finansowy skupia wokół naszych spraw kilku partnerów. Tak też zadziało się w Dzierząznie. Tu droga gminna będzie modernizowana z Funduszu Sołeckiego, budżetu gminy i nieocenionym wsparciu Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika.

Dziś w Dzierząznie spotkali się Mirosław Krysiak Wójt Gminy Nowy Duninów, Izabela Gutorska Radna Rady Gminy Nowy Duninów, Ewa Kowalak Radna Rady Powiatu Płockiego, Tomasz Kominek Dyrektor Delegatury w Płocku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz Michał Górecki Dyrektor Rejonu Gostynin – Płock Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Wnioski ze spotkania? Droga będzie modernizowana.

Jeśli się nie da w pojedynkę, to trzeba zaprosić przyjaciół – mówi wójt. Nasz gminny budżet jak zawsze napięty, ale jeśli lokalni liderzy wspierają i można liczyć na wsparcie samorządowców z Mazowsza, to niemożliwe, staje się możliwe.

Zdjęcia przesłała Ewa Kowalak


 

Przerwa w dostawie wody: Duninów Duży i Lipianki.

ug_wykrzyknik18 listopada 2021 r. (czwartek) w Duninowie Dużym i w Lipiankach, w związku z konserwacją urządzeń w SUW, mogą wystąpić przerwy w dostawie wody trwające do godz. 13.00.
Prosimy zaopatrzyć się w zapas wody pitnej.

Prosimy o poinformowanie sąsiadów.
Go to Top