Archive for luty, 2021

Lodołamacze wciąż w akcji

Dziś odbyło się spotkanie on-line Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w którym brał udział wójt gminy Nowy Duninów.

W tej chwili sytuacja na terenie naszej gminy jest stabilna – mówi wójt Mirosław Krysiak. Akcja lodołamania trwa, dlatego nasi mieszkańcy, w tym ja osobiście, jesteśmy spokojniejsi. W najbliższym czasie nie przewidujemy wystąpienia zagrożenia na naszym terenie. Jesteśmy jednak czujni. Stan Wisły monitorujemy. Uzupełniamy stany magazynu przeciwpowodziowego.

Stan wody w Nowym Duninowie bez większych zmian. Monitorowany.


Miłoszek potrzebuje krwi. Prosimy pomoc

Miłosz

To ja Miłosz. Proszę was o pomoc. Nie mam jeszcze 2 latek

Miniony rok był trudny dla nas wszystkich. Słowo “zdrowie” odmieniane było przez wszystkie przypadki każdego dnia, przez wszystkich. Pandemia dominowała/dominuje i zmieniła życie wszystkich i każdego z nas z osobna. Są jednak jeszcze inne choroby, które dotykają boleśnie, tym boleśniej jeśli idzie o życie dziecka. Jedna z naszych mieszkanek, pracownik GOPS potrzebuje pomocy dla swojego niespełna dwuletniego synka. Pracownicy Urzędu Gminy przyłączają się do tego apelu prosząc o krew dla Miłoszka.

W poniedziałek 1 marca, w godz. 9.00 – 13.00, obok Urzędu Gminy w Nowym Duninowie (ul. Osiedlowa 1) stanie ambulans przystosowany do poboru krwi. Lekarz na miejscu przeprowadzi wywiad i zbada wszystkich, którzy będą chcieli oddać krew. Bardzo prosimy o pomoc – największy dar – waszą krew, która uratuje życie Miłosza.


Tel do koordynatorki w UG: 608 121 765


Ważna wiadomość dla tych wszystkich, którzy pracują: Od 26 stycznia 2021 r. honorowym dawcom krwi, którzy oddadzą krew przysługuje zwolnienie od pracy oraz zwolnienie od wykonywania czynności służbowych w dniu, w którym oddali krew lub jej składniki, oraz w dniu następnym.

Krew oddać może każdy, kto przede wszystkim:
• jest w wieku od 18 do 65 lat;
• waży powyżej 50 kg;
• przedstawi dokument tożsamości ze zdjęciem, adresem zamieszkania oraz numerem PESEL;
• przejdzie pozytywnie badanie lekarskie poprzedzające pobranie krwi, obejmujące: wywiad medyczny oraz skrócone badanie przedmiotowe.

Jeśli lekarz zakwalifikuje kandydata na dawcę, wówczas pozostaje tylko oddać krew, czas oddania 450 ml to około 5 -8 minut.


Jak przygotować się do oddania krwi? To nie jest skomplikowany proces. Tu znajdziecie więcej informacji – wejdź

https://www.rckik-warszawa.com.pl/jak-przygotowa%C4%87-si%C4%99-do-oddania-krwi.html

Jeszcze jedna prośba. Rozliczacie państwo swoje dochody za rok 2020. Jeśli możecie, przekażcie swój 1% dla Miłosza. Jego mama od początku choroby jest przy nim.
To ja – Miłosz: https://www.kawalek-nieba.pl/miloszek-marciniak/?fbclid=IwAR2-TE2UdtxxKEXp1HzeT6HNfzn9Gk4LVAfsINRFMURHioUJnSc7t49_XRU

Dofinansowane przewozy autobusowe

20191119_133557Wójt Gminy Nowy Duninów  zawiadamia że w dniu  26 stycznia 2021r. Gmina Nowy Duninów  podpisała ze Skarbem Państwa reprezentowanym  przez Konstantego Radziwiłła – Wojewodę Mazowieckiego  umowę o dopłatę  w 2021r.  realizacji zadań własnych organizatora w zakresie przewozów  autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez dopłatę do ceny usługi  na liniach komunikacyjnych Gminy Nowy Duninów:

  1. Jastrząbek – Nowy Duninów I p. Soczewkę
  2. Lipianki – Nowy Duninów I p. Trzcianno
  3. Popłacin I – Nowy Dunninów p. Soczewkę
  4. Popłacin I –Nowa Wieś p. nowy Duninów

Przyznane w 2021r. środki  pieniężne na przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej  w ilości   101980,1 wozokilometrów  realizowane są z udziałem  środków pochodzących z rządowego programu przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu i  wynoszą 305 940,30zł.

Zapraszamy na rehabilitację

Rehabilitacja -

Kanalizacja w Nowej Wsi

Budowa kanalizacji w Nowej Wsi to już czas teraźniejszy. W listopadzie zakończył się przetarg, do którego stanęło 12 oferentów. Zanim wykonawca – MB-SYSTEM Maciej Bieniecki z Włocławka, który wygrał przetarg (wejdź – informacja z otwarcie ofert) rozpocznie prace w terenie, wójt zaprasza do Urzędu Gminy przyszłych użytkowników sieci kanalizacyjnej do podpisania porozumień w sprawie prowadzenia inwestycji, inaczej finansowania przyłączy do poszczególnych gospodarstw.


IMG_9004_534


Koszt budowy tego odcinka kanalizacji to kwota 688.800,00 zł, z czego 500 tys. to środki pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wójt szuka kolejnych środków poza budżetem gminy w kwocie ok. 1,5 mln zł na budowę kanalizacji w Karolewie (“w polu”). Jest duża szansa, że pomoże w tym Adam Struzik  Marszałek Województwa Mazowieckiego.


 

DPR_Tablica_RFIL_534


W ramach zadania wykonane zostaną:

  • Sieć kanalizacji ciśnieniowej PE od ø 40 do ø 75 o łącznej dł. 4.361,79 wraz z przepompowniami przydomowymi szt.35 (w tym jedna dwupompowa),
  • Przyłącza kanalizacyjne z rur PVC ø 160 długości 245 mb,
  • Roboty wykończeniowe i odtworzeniowe na sieci kanalizacyjnej,
  • Roboty uzupełniające.
Go to Top