• Duninowskie Święto Plonów pod Honorowym Patronatem Starosty Płockiego

sepl_syrena_nd300Od 8 kwietnia 2020 r. (środa) do odwołania codziennie o godz. 12.00 za pośrednictwem Powiatowego Systemu Ostrzegania i Alarmowania Ludności przekazywane będą komunikaty dla mieszkańców powiatu płockiego dotyczące sytuacji epidemiologicznej.

K-PTS Włocławek zawiesza kurs autobusu

Przyjmowanie zgłoszeń na członków OKW

info_wyboory_2020_534Informacja Wójta Gminy Nowy Duninów , o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r na: https://ugnowyduninow.bip.org.pl.

Nieodpłatna pomoc prawna – zmiany w obsłudze

O G Ł O S Z E N I E

o zmianach w działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej
i
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu płockiego.

W okresie od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania nie można korzystać z osobistej porady
w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu płockiego.

W celu skorzystania z porady nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego osoba proszona jest o kontakt pod numerem telefonu:  24 267 67 76.

Na adres e-mail: starostwo@powiat.plock.pl, fax 24 267 68 48  prześlij wypełniony
i podpisany WNIOSEK o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumienia się na odległość, zawierający oświadczenie, że nie jesteś w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, wniosek do pobrania poniżej

http://www.powiat-plock.pl/attachments/article/3005/zgloszenie-porady-na-odleglosc.pdf

Ustal termin porady telefonicznej pod numerem telefonu: 24 267 67 76, rejestracja
w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Płocku tj. od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.30 – 15.30. Czekaj na telefon od prawnika w wyznaczonej godzinie porady telefonicznej.

UWAGA: Prawnik zadzwoni tylko pod warunkiem przesłania ww. Wniosku.

Anonimową opinię o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub o świadczonym poradnictwie obywatelskim można przekazać pod numer telefonu: 24 267 67 76, na adres e-mail: starostwo@powiat.plock.pl, lub listownie na adres Starostwa Powiatowego w Płocku, Wydział Organizacji i Nadzoru, ul. Bielska 59, 09-402 Płock.

 

W wyjątkowej sytuacji uzasadnionej brakiem dostępu do Internetu osoba potrzebująca  pomocy prawnej  lub porady obywatelskiej może złożyć wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z oświadczeniem  ustnie przez telefon pracownikowi Starostwa Powiatowego w Płocku, któremu należy podać: imię, nazwisko, adres, numer PESEL( w przypadku braku numeru PESEL – numer paszportu, albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość),  oraz wskazać przyczynę uzasadniającą odstąpienia od pisemnej formy oświadczenia.

Wzór wniosku o potrzebie uzyskania porady prawnej na odległość do pobrania.

Wzór anonimowej opinii osoby uprawnionej o  udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub o świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim.

Ruszył fundusz sołecki 2020.

Ruszył fundusz sołecki 2020. Pierwsze były Lipianki, które w ramach tych środków ułożyły kostkę przy świetlicy wiejskiej, będącej też siedzibą stowarzyszenia „Nasze Lipianki” oraz OPS Lipianki. Zaraz za nimi sołectwo Nowy Duninów rozpoczęło prace przy przebudowie chodnika przy ul. Osiedlowej. W ramach tych prac przebudowany zostanie chodnik od wjazdu do ośrodka zdrowia do budynku komunalnego przy ul. Słonecznej.

Go to Top