Kalendarz imprez

Gmina Nowy Duninów - Kalendarz Imprez. Rok 2017.

LP.Nazwa imprezyTerminMiejsceOrganizatorkontakt
1Ferie zimowe13 - 26 lutyZespół Szkół w Nowym Duninowie i SoczewceZespół Szkół w Nowym Duninowie/
GOK
Kierownik GOK - K. Ludwiczak: 506613534
2Dzień Kobiet10 marzecSoczewka
GOK/
GOPS/
organizacje pozarządowe
Kierownik GOK - K. Ludwiczak:
24/2610151/506613534
24/2610236
Nowy DuninówKierownik GOPS Izabela Kozłowska 24/2610236-109
3Warsztaty Wielkanocne31 marzecZespół Szkół Nowy Duninów i SoczewkaGOPS/GOKKierownik GOPS Izabela Kozłowska 24/2610236-109; Kierownik GOK: Katarzyna Ludwiczak 24/2610151/506613534
07 kwiecień
4Konkurs na palmę wielkanocnąkwiecieńSoczewkaGOKKierownik GOK: Katarzyna Ludwiczak 24/2610151/506613534
5II Gminny Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Przewodniczącego pod honorowym patronatem Wójta Gminy Nowy Duninów30 kwiecieńNowy DuninówGKS FalaPrezes: Andrzej Szymborski Kontakt ug: 24 261 02 36 wew. 116
6Nordic Walking - szlakiem Doliny Wisłymaj - wrzesieńteren gminy Nowy DuninówGOK/
organizacje pozarządowe
Kierownik GOK - K. Ludwiczak:
24/2610151/506613534
24/2610236
7IV Rodzinny Rajd Rowerowy28 majteren gminy Nowy DUninówWójt Gminy Nowy Duninów/GOKPromocja gminy K. Majchrowska 24/2610236-116 / 512372522 Kierownik GOK - K. Ludwiczak:
24/2610151/506613534
8Mecz charytatywny21 majNowy DuninówGOPS/GOK
Organizacje pozarządowe
Kierownik GOPS Izabela Kozłowska 24/2610236-109
9Dzień Dziecka3 czerwiecteren Zespołu Szkół w Nowym DuninowieDyrektor Zespołu Szkół w Nowym Duninowie/ GOPS / GOKKierownik GOK: Katarzyna Ludwiczak 24/2610151/506613534 Kierownik GOPS Izabela Kozłowska 24/2610236-109
Zespół Szkół w Nowym Duninowie:
24/2610214
Kierownik GOK: Katarzyna Ludwiczak 24/2610151/506613534 Kierownik GOPS Izabela Kozłowska 24/2610236-109
10Piknik rodzinny 24 czerwiecport w Nowym DuninowieRada Rodziców Zespołu SzkółZespół Szkół w Nowym Duninowie:
24/2610214
11Wakacje w GOKlipiecZespół Szkół w Nowym Duninowie i SoczewceGOKKierownik GOK: K. Ludwiczak
24/2610151/506613534
24/2610236
12XV Regaty o Puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego, XVII Regaty Żeglarskie o Puchar Starosty Płockiego, XXII Regaty Żeglarskie o Puchar Wójta Gminy Nowy Duninów15 lipiecport w Nowym DuninowieMarszałek Województwa Mazowieckiego/
Starosta Płocki/
Wójt Gminy Nowy Duninów
Urząd Gminy w Nowym Duninowie
24/2610236
Kierownik Referatu OiSO K. Majchrowska: 512372522
Inspektor A. Chojnacka: 512372521
13Turniej Sołectw 29 lipiecport w Nowym DuninowieRada GminyPromocja gminy K. Majchrowska 24/2610236-116 / 512372522
14Turniej piłki nożnej - OLDBOY lipiec - sierpieńNowy DuninówLKSPromocja gminy K. Majchrowska 24/2610236-116 / 512372522
15Turniej Siatkówkilipiec - sierpieńNowy Duninów
15VI Piknik Wakacyjny / Festiwal piosenki żeglarskiej i turystycznej5 sierpieńteren szkoły w SoczewceWójt gminy Nowy DuninówPromocja gminy K. Majchrowska 24/2610236-116 / 512372522
16IV Turniej Piłki Nożnej "Wolnych Drużyn" o Puchar Wójta Gminy Nowy Duninów5 sierpieńodbędzie się podczas VI Pikniku Wakacyjnego Wójt gminy Nowy DuninówPromocja gminy K. Majchrowska 24/2610236-116 / 512372522
17Piknik w Lipiankach12 sierpniateren OSP w LipiankachStowarzyszenie Nasze LipiankiPrezes Stowarzyszenia - Marzena Nowacka: 604103154
18Duninowskie Święto Plonów 26 sierpieńPort w Nowym DuninowieWójt Gminy Nowy Duninów/GOK/ Stowarzyszenie Nasze LipiankiPromocja gminy K. Majchrowska 24/2610236-116 / 512372522/ Kierownik GOK: K. Ludwiczak
24/2610151/506613534/ Prezes Stowarzyszenia - Marzena Nowacka: 604103154
19Gminne Zawody Sportowo - Pożarniczesierpień - wrzesieństadion w Nowym DuninowieZarząd oddziału Gminnego ZOSP RPMłodszy referent Magdalena Duch: 501579142;
Urząd Gminy w Nowym Duninowie: 24/2610236 wew. 108
20VIII Otwarte Zawody Spławikowe o Puchar Wójta Gminy Nowy Duninów3 wrzesieńJ. Soczewka. Zbiórka - Stanica PZW Koło Miejskie Nr 1 w Płocku.Wójt Gminy Nowy Duninów/
PZW Koło Miejskie Nr 114 i 115 w Płocku
Promocja gminy K. Majchrowska 24/2610236-116 / 512372522
21Dzień Pieczonego Ziemniaka43007teren gminy Nowy DuninówGOKKierownik GOK: K. Ludwiczak
24/2610151/506613534
24/2610236
22XV Rajd o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy6 październikSoczewkaRada Gminy/
GOK
Kierownik GOK: K. Ludwiczak
24/2610151/506613534
23Ogólnopolski Festiwal Piosenki dla dzieci i młodzieży "Tęczowe piosenki Jana Wojdaka"28 październikSoczewkaGOKKierownik GOK: K. Ludwiczak
24/2610151/506613534
24Dzień Seniora17 listopadSoczewkaGOKKierownik GOK: K. Ludwiczak
24/2610151/506613534
24/2610236
25Warsztaty Bożonarodzeniowe4 - 18 grudzieńNowy Duninów / SoczewkaGOK/ GOPSKierownik GOK: K. Ludwiczak
24/2610151/506613534
Kierownik GOPS Izabela Kozłowska 24/2610236-109
Zestawienie organizowanych przez gminę Nowy Duninów imprez i uroczystości oraz wydarzeń współorganizowanych z organizacjami pozarządowymi.

Kalendarium Imprez - plik pdf


Go to Top