Stypendia/zasiłki

Wnioski na stypendia szkolne do pobrania od 22 sierpnia 2016 r. w Urzędzie Gminy lub na stronie internetowej (http://nowyduninow.info.pl) w zakładce KULTURA/OŚWIATA/SPORT

 UWAGA! Zmiana wzoru wniosków na stypendium szkolne i na zasiłek szkolny. Składamy jeden wniosek na kilkoro dzieci.

Wnioski należy składać od 1 do 15 września 2016 r. (w przypadku słuchaczy kolegiów – do 15 października 2016 r.)


Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego jest:

  • złożenie wniosku o przyznanie pomocy materialnej,
  • dołączenie do wniosku stosownych zaświadczeń o uzyskanych dochodach przez poszczególnych członków wspólnego gospodarstwa domowego z miesiąca poprzedzającego  miesiąc złożenia wniosku.

Pliki do pobrania:


Szczegółowych informacji udzieli Państwu pracownik Urzędu Gminy Pani Magdalena Sarnowska pod nr tel. 242610236 wew. 114 lub 512372509 w godzinach pracy Urzędu. Zapytania można kierować na adres e-mail: ug@nowyduninow.info.pl.

 

 

Go to Top