Stypendia/zasiłki

Informacja dot. stypendium szkolnych w roku 2018/2019:

Wnioski należy składać od 1 do 15 września 2018 r. (w przypadków słuchaczy kolegiów – do 15 października 2018 r).

Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego jest:

 • złożenie wniosku o przyznanie pomocy materialnej,
 • dołączenie do wniosku stosownych zaświadczeń o uzyskanych dochodach przez poszczególnych członków wspólnego gospodarstwa domowego z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku.

Do wypełnionego wniosku należy dołączyć :

 • zaświadczenie z zakładu pracy o dochodach netto za m-c sierpień
 • zaświadczenie lub oświadczenie o dochodach z pracy dorywczej,
 • zaświadczenie z ZUS z US o wysokości dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej,
 • zaświadczenia lub decyzje z Powiatowego Urzędu Pracy o prawie i wysokości zasiłku dla bezrobotnych lub innych świadczeń z funduszu pracy,
 • zaświadczenie o posiadanych ha przeliczeniowych ( dochód= liczba ha przeliczeniowych x 288 zł ). Wliczamy dochód powyżej 1 ha przeliczeniowego,
 • zaświadczenia o wysokości otrzymanych rent, emerytur lub alimentów,
 • oświadczenie napisane pod odpowiedzialnością karną o wysokości pobieranych zasiłków bez konieczności pobierania zaświadczeń z GOPS-u,
 • w przypadku utraty dochodu – dokument potwierdzający utratę dochodu przez członka rodziny np. świadectwo pracy
 • w przypadku uczniów uczących się w szkołach w Płocku/ Gostyninie czy w innym mieście zaświadczenie ze szkoły,

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 514,00 zł

Pliki do pobrania:

 

 




Wnioski na stypendia szkolne do pobrania od 21 sierpnia 2017 r. w Urzędzie Gminy lub na stronie internetowej (http://nowyduninow.info.pl) w zakładce KULTURA/OŚWIATA/SPORT

 UWAGA! Zmiana wzoru wniosków na stypendium szkolne i na zasiłek szkolny. Składamy jeden wniosek na kilkoro dzieci.

Wnioski należy składać od 1 do 15 września 2017 r. (w przypadku słuchaczy kolegiów – do 15 października 2017 r.)


Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego jest:

 • złożenie wniosku o przyznanie pomocy materialnej,
 • dołączenie do wniosku stosownych zaświadczeń o uzyskanych dochodach przez poszczególnych członków wspólnego gospodarstwa domowego z miesiąca poprzedzającego  miesiąc złożenia wniosku.

Pliki do pobrania:

 • INFORMACJA dot. stypendiów szkolnych w roku szkolnym 2016/2017 – pobierz plik pdf.
 • Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie zasiłku szkolnego – pobierz plik pdf. lub pobierz plik doc.
 • Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego – pobierz plik pdf. lub pobierz plik doc.

Szczegółowych informacji udzieli Państwu pracownik Urzędu Gminy Pani Karolina Kijek pod nr tel. 242610236 wew. 112 lub 512 372 516 w godzinach pracy Urzędu. Zapytania można kierować na adres e-mail: ug@nowyduninow.info.pl.

 

 

Go to Top