Stypendia/zasiłki

Wnioski na stypendia szkolne do pobrania od 21 sierpnia 2017 r. w Urzędzie Gminy lub na stronie internetowej (http://nowyduninow.info.pl) w zakładce KULTURA/OŚWIATA/SPORT

 UWAGA! Zmiana wzoru wniosków na stypendium szkolne i na zasiłek szkolny. Składamy jeden wniosek na kilkoro dzieci.

Wnioski należy składać od 1 do 15 września 2017 r. (w przypadku słuchaczy kolegiów – do 15 października 2017 r.)


Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego jest:

  • złożenie wniosku o przyznanie pomocy materialnej,
  • dołączenie do wniosku stosownych zaświadczeń o uzyskanych dochodach przez poszczególnych członków wspólnego gospodarstwa domowego z miesiąca poprzedzającego  miesiąc złożenia wniosku.

Pliki do pobrania:

  • INFORMACJA dot. stypendiów szkolnych w roku szkolnym 2016/2017 – pobierz plik pdf.
  • Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie zasiłku szkolnego – pobierz plik pdf. lub pobierz plik doc.
  • Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego – pobierz plik pdf. lub pobierz plik doc.

Szczegółowych informacji udzieli Państwu pracownik Urzędu Gminy Pani Karolina Kijek pod nr tel. 242610236 wew. 112 lub 512 372 516 w godzinach pracy Urzędu. Zapytania można kierować na adres e-mail: ug@nowyduninow.info.pl.

 

 

Go to Top