Skład osobowy

KADENCJA 2014 – 2018

Przewodniczący Rady - Andrzej Pietrzak

Z-ca Przewodniczącego Bolesław Kazimierz Szymański

 

Komisja Rewizyjna

Zajączkowski Dariusz – Przewodniczący Komisji

Szulczewski Marek

Krysiak Włodzimierz

Szymański Marek

Więckowski Stanisław

 

Komisja Rozwoju Gospodarczego

Kijek Waldemar – Przewodniczący Komisji

Dębska Anna

Kijek Piotr

Nowacki Jerzy

Szymański Bolesław

 

Komisja ds. Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, i Spraw Społecznych

Sumliński Andrzej – Przewodniczący Komisji

Błaszczak Agnieszka

Ciurlej Henryk

Stański Edward

Pietrzak Andrzej

 

KADENCJA 2010 – 2014 

Przewodniczący Rady Gminy – Andrzej Pietrzak
Zastępca Przewodniczącego – Bolesław Szymański

Komisja Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Spraw Socjalnych:

Kamiński Marek Stanisław
Kowalak Ewa – Przewodnicząca Komisji
Krysiak Włodzimierz
Pietrzak Andrzej
Stański Edward

Komisja Rozwoju Gospodarczego:

Kijek Piotr Adam
Kijek Waldemar Jan – Przewodniczący Komisji
Nowacki Jerzy
Szymański Bolesław Kazimierz
Waćkowski Sławomir

Komisja Rewizyjna:

Lewandowicz Wiesław Jan
Michalski Wiesław Jan – Przewodniczący Komisji
Śpiegowski Grzegorz
Wiśniewski Leszek
Woźnikowski Dariusz


Andrzej Pietrzak, Andrzej Sumliński

SKŁAD OSOBOWY RADY GMINY

KADENCJA 2006 – 2010.

Przewodniczący Rady Gminy Nowy Duninów
Andrzej Pietrzak

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Nowy Duninów
Andrzej Sumliński


Komisja ds. Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Spraw Społecznych

Przewodniczący – Edward Stański
Edward Stański, Jarosław Żółtowski, Marek Kamiński, Dariusz Woźnikowski, Roman Wójcik

  1. Jarosław Żółtowski
  2. Marek Kamiński
  3. Dariusz Woźnikowski
  4. Roman Wójcik

Komisja Rozwoju Gospodarczego

Przewodniczący – Bolesław Szymański
Andrzej Sumliński, Bolesław Szymański, Robert Kucharski, Waldemar Kijek, Piotr Kijek

  1. Andrzej Sumliński
  2. Robert Kucharski
  3. Waldemar Kijek
  4. Piotr Kijek

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący – Grzegorz Śpiegowski
Grzegorz Śpiegowski, Anna Janiak, Włodzimierz Kijek, Sławomir Waćkowski

  1. Anna Janiak
  2. Włodzimierz Krysiak
Go to Top