Komunikaty/Ogłoszenia/Informacje

Po głębszych analizach samorząd gminy Nowy Duninów zdecydował o poszerzenie przygotowywanego projektu „Poprawa efektywności energetycznej, poprzez budowę, rozbudowę oraz przebudowę infrastruktury służącej do produkcji energii elektrycznej i/lub cieplnej ze źródeł odnawialnych, w gminach członkach Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego” o instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła i kotły na biomasę.

Partnerami projektu będą gminy: Nowy Duninów, Łąck i Gąbin. Liderem SGTPG. Na najbliższej sesji Rady Gminy zostanie przedstawiony projekt uchwały w sprawie przystąpienia naszej gminy do wspomnianego projektu.

W związku z powyższym mieszkańcy gminy Nowy Duninów, którzy zainteresowani są ubieganiem się o dofinansowanie dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła, kotłów na biomasę i kolektorów słonecznych mogą złożyć ankiety i deklaracje w Urzędzie Gminy w Nowym Duninowie. Ze względu na krótki czas, który pozostał do złożenia wniosków przez partnerów projektu prosimy o złożenie wspomnianych dokumentów osobiście do dnia 13 września 2016 r. (wtorek). Dokumenty przyjmowane będą w godzinach pracy Urzędu, tj. od 7.00 do 15.00.

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami podczas spotkań z mieszkańcami, tak na etapie przygotowania dokumentacji, jak i po ewentualnym przyznaniu dofinansowania, wymagany jest wkład własny mieszkańców.

 Formularze do pobrania:

Go to Top