Aktualności


Oferta dotycząca zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach projektu door-to-door (http://nowyduninow.info.pl/?page_id=11280) została wybrana. Dziś, 5 lutego 2021 r., Wójt podpisał umowę z firmą Auto Serwis Pasikowski Sp. z o.o.. Samochód trafi do nas pod koniec marca 2021 r.

Będzie wyposażony m.in. w windę, wysuwany elektronicznie próg, dodatkowe uchwyty dla osób wsiadających, zabezpieczenia do przewozu osób na wózkach inwalidzkich.

 Poniżej filmy z kanału @TruckVanPL  · Magazyn


Go to Top