senior_plus_plakat_534


Klub  „Senior+” to placówka pozwalająca na aktywne i kreatywne spędzanie wolnego czasu, umożliwiająca korzystanie z ofert na rzecz społecznej aktywizacji oraz motywowanie seniorów do działań na rzecz samopomocy.

Zakres oferowanych usług obejmować będzie między innymi: zajęcia ruchowe oraz zajęcia o charakterze: kulturalnym, edukacyjnym, rekreacyjnym i towarzyskim.

Korzystanie z oferty Klubu Seniora będzie bezpłatne. W ramach rekrutacji do udziału w spotkaniach Klubu zostanie wyłonionych 15 osób, pozostałe osoby zostaną umieszczone na liście rezerwowej. Pierwszeństwo uczestnictwa w zajęciach Klubu Senior + będą miały osoby z niepełnosprawnościami oraz osoby, których dochód nie przekracza 150 % kryterium dochodowego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Klubie „Senior+” muszą wypełnić deklarację uczestnictwa wraz z załącznikiem (podpisana klauzula informacyjna) i złożyć dokumenty w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Duninowie, ul. Osiedlowa 1, 09-505 Nowy Duninów (od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00- 15.00; w środy w godzinach 9.00- 17.00 ),   tel. (24) 261 14 14 w terminie do 30 grudnia 2019 roku.

Deklarację uczestnictwa oraz klauzulę informacyjną można pobrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Duninowie przy ul. Osiedlowej 1, pokój 22 lub otworzyć linki poniżej. Wszelkich informacji na temat naboru uczestników do Klubu „Senior+”  oraz funkcjonowania placówki udzielają pracownicy GOPS, którzy w razie potrzeby udzielą także pomocy przy wypełnianiu dokumentów.