Z ochotkami walczymy od wielu lat. O jakiej skali problemu mowa? Dotkliwą i największą wiedzę w tym temacie mają  mieszkańcy i goście nadwiślańskich miejscowości w naszej gminie.

Co prawda w 2019 roku owadów było mniej, ale problem wciąż jest. Samorząd gminy wydeptał wszystkie dostępne ścieżki wiodące do uzyskania pomocy. Od obecnych Wód Polskich, przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska i wszelkie inne instytucje, nie wyłączając sejmu. „Nie omieszkaliśmy też sprawą zainteresować kolegów samorządowców z powiatu płockiego – mówi wójt. Na początku tej drogi zaangażowani zostali fachowcy, m.in. dr Janusz Żbikowski z Zakładu Ekologii i Ochrony Środowiska UMK, który opracował ekspertyzę i wskazał ewentualne metody walki z ochotkowatymi. Brzmi to wszystko kuriozalnie, ale życie w towarzystwie tak wielkiej liczby owadów nie jest dziwne. Jest namacalne i w bezpośrednich kontaktach przykre”.

Metody mechaniczne i chemiczne zostały wykluczone. Zbiornik jest w zarządzie Wód Polskich, ale ani ta instytucja, ani żadna inna, także przedstawiciele urzędów związanych z ochroną środowiska, nie były zainteresowane wykorzystaniem tych metod i pokryciem kosztów.

I tak w roku 2019 pojawił się pomysł, z którym do wójta dotarł Z-ca Dyrektora Wydziału Środowiska i Ochrony Obszarów Wiejskich Starostwa Powiatowego w Płocku Pan Krzysztof Olejnicki (http://powiat-plock.pl/). Zaproponował innowacyjne rozwiązanie – wybudowanie jerzykariów i legówek dla jaskółek, które okazuje się, mogą nam docelowo mocno pomóc w ograniczeniu populacji ochotek.

Zarówno jerzyki jak i oknówki należą do gatunków zagrożonych, a przy tym jaskółka oknówka wpisana została w 2007 roku do Czerwonej Księgi Gatunków Zagrożonych. Zmniejszenie ich populacji zaobserwowali także nasi mieszkańcy. Ich ochrona polega przede wszystkim na zapewnieniu specyficznych miejsc lęgowych. Co zrobią dla nas jeśli znajdą odpowiednie dla siebie miejsca lęgowe? Wyobraźcie sobie Państwo, że jeden jerzyk, w ciągu jednego dnia łapie ok. 20 tys. owadów. Jeden. Kolonia jerzyków, to mocno zwielokrotniona liczba nieobecnych wokół nas ochotek. Mowa o ochotkach, bo plagi komarów i meszek nad Zalewem Włocławskim w gminie Nowy Duninów raczej nie notujemy.

Wójt postanowił wypróbować metodę jako działania pilotażowe. Tak przystąpiono do realizacji projektu pn. „Aktywna ochrona jerzyków i jaskółek na terenie Gminy Nowy Duninów”.  W bezpośrednim sąsiedztwie Zalewu Włocławskiego ustawiono 6 stanowisk lęgowych – 3 jerzykaria i 3 legówki dla jaskółek oknówek. Koszt realizacji to kwota prawie 110 tys. zł, z czego 90% stanowi dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie.

Wczoraj (7 listopada 2019 r.) oficjalnie, już po odbiorze technicznym, dokonano przeglądu tych budowli.Rozwiązanie nowatorskie i na tym etapie trudno mówić o dużej skali, ale jeśli jaskółki osiedlą się w przygotowanych jerzykariach i legówkach, będzie można myśleć o dalszych krokach w tym właśnie kierunku. Jest to metoda, która nie ingeruje specjalnie mocno w ekosystem i na tym etapie zmierza do odbudowania populacji jaskółek sprzed 10 lat. Będziemy obserwować efekty i do tego samego zachęcamy wszystkich państwa. A może ktoś chciałby zaprosić jaskółki do swojego ogrodu na Wisłą? W sieci znajdziecie dużo informacji i wskazówek. Warto się nad tym zastanowić.

Realizowany przez samorząd gminy projekt, przy ogromnym wsparciu merytorycznym przedstawicieli Wydziału Środowiska i Ochrony Obszarów Wiejskich starostwa, wpisuje się idealnie w realizowany niedawno przez samorząd powiatu, także na terenie gminy Nowy Duninów, program pn. ”Ochrona bioróżnorodności oraz ograniczenia negatywnego oddziaływania ruchu turystycznego na obszary cenne przyrodniczo i promowanie lokalnych walorów przyrodniczych na terenie powiatu płockiego”. Szczegółowe informacje o tym przedsięwzięciu znajdziecie podczas spaceru w zabytkowym parku w Nowym Duninowie. Po spacerze możecie odpocząć na ławeczkach z tego właśnie projektu.

Ktoś chce sobie przypomnieć atak ochotek w okolicach Zalewu Włocławskiego? Proszę bardzo. Oto niektóre wpisy z naszego internetowego archiwum na http://nowyduninow.info.pl:

Bioróżnorodność:

  • http://nowyduninow.info.pl/?p=7688