Takie są plany. W ubiegłym tygodniu wójt odwiedził Dyrekcję Zarządu Dróg Wojewódzkich. Przedmiot rozmów to właśnie budowa ronda w Nowym Duninowie w okolicach parku zabytkowego, między urzędem gminy a szkołą. Rozwiązałoby ono problem zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 573 do ośrodka zdrowia, do posterunku policji, ale także zapewniło bezpieczeństwo dzieciom uczęszczającym do SP. Wjazd na planowany parking przy szkole odbywałby się od strony ul. Krótkiej, a wjazd i wyjazd z ronda wymuszałby wyhamowanie na odcinku przed szkołą.

Przedstawiona przez Wójta koncepcja znalazła uznanie u przedstawicieli Zarządu Dróg Wojewódzkich, bo to najlepsze rozwiązanie bezpiecznego połączenia drogi wojewódzkiej z drogami gminnymi. Jest wielka szansa na to, że Marszałek zleci jeszcze w tym roku prace projektowe, a wg. wstępnego rozeznania terminy budowy to lata 2021/2022 za kwotę ok. 1 mln zł.

Jeśli mowa o naszych głównych ciągach komunikacyjnych warto wspomnieć o Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie i DK 62. Trwają prace związane z przebudową poboczy.

Na wewnętrznych łukach wbudowywany jest specjalny materiał, który zapobiegnie ich uszkadzaniu, szczególnie przez samochody ciężarowe. Prace w Popłacinie dziś prawdopodobnie prace zostaną zakończone.

Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności w obszarze prowadzonych prac,  a Zarządcę pozdrawiamy i dziękujemy. Nie tylko za dbałość o „naszą” krajówkę, ale także za dobrą współpracę. Na piątkowej sesji Rady Gminy wójt przedstawił radnym projekt uchwały w sprawie małych zmian w koncepcji budowy chodnika na odcinku Stary Duninów – Nowy Duninów i uzupełnienia brakujących odcinków, m.in. w Karolewie. Uchwałę Radni podjęli. Przypominamy, że montaż finansowy to: koszt projektu po stronie gminy Nowy Duninów, po stronie GDDKiA wykonanie. Przewidziany czas na realizację inwestycji – do roku 2023.

Prócz chodników, dzięki dobrej współpracy z Zarządcą DK 62, powstanie też ścieżka rowerowa od strony Płocka do zjazdu na Brwilno. W okrojonej co prawda wersji (pierwotny projekt zakładał jej przebieg po wale przez Brwilno do Soczewki), ale to już coś.