Budowa świetlicy w Woli Brwileńskiej wystartowała. Finansowanie, tak na początek, pochodzi z trzech źródeł: budżet gminy, fundusz sołecki i MIAS samorządu województwa mazowieckiego.