Ze względu na dość długo występujący zakwit sinic w jeziorze Soczewka, kąpielisko zostało zamknięte. Zapraszamy na plażę. Teren jest otwarty, ale nie będzie do końca wakacji ratowników.
Czekamy na kolejne wyniki badań wody i ocenę wody przez Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Płocku. O wynikach niezwłocznie poinformujemy. Prosimy o ostrożność.