pole_2019 07 13_9727Informujemy, że w terminie od dnia 01 sierpnia 2019 r. do dnia 2 września 2019 r. będzie można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

 

Formularze wniosków będzie można pobrać w tutejszym Urzędzie Gminy pok.16

Formularz wniosku znajduje się również na stronie internetowej naszej gminy:  http://ugnowyduninow.bip.org.pl/?tree=217

Do wniosku o zwrot podatku należy dołączyć:

  1. Faktury VAT albo potwierdzone przez upoważnionego przez wójta, burmistrza, pracownika urzędu gminy za zgodność z oryginałem ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r.
  2. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku gdy producent rolny podlega wpisowi do tego rejestru.

 

Więcej – wejdź