Nowy Duninów, 28.06.2019

KOMUNIKAT

 

Wójt Gminy Nowy Duninów informuje o możliwości zgłaszania strat powstałych w gospodarstwach rolnych, z powodu suszy.

 

Zgodnie z Raportem opracowanym przez Państwowy Instytut Badawczy IUNG w Puławach, na terenie gminy Nowy Duninów suszą zostały objęte: zboża jare, zboża ozime i truskawki

Wszystkie uprawy wykazane jako uszkodzone muszą być zlokalizowane na I kategorii glebowej, tj. piasek luźny, piasek luźny pylasty, piasek słabo gliniasty, piasek słabo gliniasty pylasty Mapa kategorii glebowych IUNG.

 

Podana powierzchnia upraw powinna zgadzać się z powierzchniami zadeklarowanymi we wniosku o dopłaty do ARiMR.

 

Ponadto we wniosku o oszacowanie szkód rolnicy posiadający zwierzęta powinni wpisać rzeczywistą lub prognozowaną sprzedaż w całym roku 2019 gatunki zwierząt oraz nazwę uzyskiwanego produktu zwierzęcego będącego produkcją towarową w gospodarstwie.

 

Na podstawie zebranych zgłoszeń Zespół Komisji będzie prowadził lustracje w terenie. Na tej podstawie będzie weryfikował powstałe szkody i spisywał protokoły strat. Warunkiem oszacowania przez komisję zgłoszonych przez rolnika strat w poszczególnych uprawach jest zachowanie uprawy do momentu szacowania co umożliwi wykazanie realnych strat  w protokole.

 

Druki wniosków dostępne są w Urzędzie Gminy w Nowym Duninowie, pok. nr 7, lub na stronie internetowej http://nowyduninow.info.pl.

Wymagane załączniki:

  1. Wykaz działek deklarowanych do płatności bezpośrednich na rok 2019. (kopia wniosku do ARiMR)
  2. Kopia zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) / księga stada / paszporty. (w przypadku posiadania zwierząt)

Do pobrania:

  1. Wniosek o oszacowanie szkód

 Wnioski przyjmowane będą do dnia 10 lipca 2019 r.