Po szczepieniach przeciw grypie dla starszych mieszkańców, czas na profilaktykę wśród najmłodszych. Wójt podpisał umowy z Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim w Warszawie Narodowego Funduszu Zdrowia na dofinansowanie do realizacji dwóch programów polityki zdrowotnej:

  1. „Program profilaktyki wad postawy dla uczniów klas V szkoły podstawowej w 2019 r.”
  2. „Program profilaktyki próchnicy dla dzieci z gminy Nowy Duninów w latach 2019-2021 realizowany przez Gminę Nowy Duninów”

Po szczegóły prosimy sięgać: