W ubiegłym roku dwa nasze sołectwa skorzystały z funduszy w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”. Były to: Nowy Duninów oraz KarolewoNowa Wieś. Środki te pozwoliły na budowę ogródka turystycznego w Nowym Duninowie i wyposażenie świetlicy w sołectwie Karolewo – Nowa Wieś. Niebagatelny wkład w realizację obu tych zadań mieli sami mieszkańcy, w tym członkowie Wisła Nowy Duninów.

W tym roku Marszałek Województwa Mazowieckiego ogłosił kolejną edycję. Na wczorajszym spotkaniu z sołtysami, które odbyło się w Soczewce, zapadły decyzje – które sołectwa i na jakie zadania będą ubiegały się o dofinansowanie w ramach MIAS MAZOWSZE 2019.
W tej chwili 5 wniosków dla 5 sołectw jest w przygotowaniu. I tak:
Sołectwo Brwilno Dolne – Soczewka zagospodaruje teren przy jeziorze. Będzie to m.in. oświetlenie terenu, zakup wieży obserwacyjnej dla ratownika. Może uda się zakupić małą zjeżdżalnię wodną dla dzieci. Na marginesie, podłoga na pomoście właśnie jest wymieniana.
W sołectwie Dzierzązna planowane jest wyposażenie świetlicy. Z nieoficjalnych jeszcze źródeł wiemy, że zapowiada się dobrze i wszyscy mieszkańcy powinni być zadowoleni.
Sołectwo Trzcianno – Jeżewo będzie ubiegało się o dofinansowanie zakupu dużego namiotu oraz parasoli. Spotkania sołeckie w plenerze nie są tu niczym wyjątkowym, ale dach nad głową zawsze się przyda.
Sołectwo Wola Brwileńska wpisuje zakup materiałów do budowy świetlicy wiejskiej. Warto przy tym wspomnieć, że już w maju powinna rozpocząć się jej budowa.
Sołectwo Lipianki zawnioskuje o dofinansowanie remontu dużej świetlicy, dokładniej – dużej sali.
Nie są to może wielkie zadania inwestycyjne typu kanalizacja (jej budowa trwa), ale przydatne nie tylko dla członków organizacji działających w gminie, ale wszystkich mieszkańców.

Zdj.: świetlica w Dzierząznie (Walne zebranie Osp Dzierzazna), wybory sołtysa w sołectwie Lipianki, plaża w Soczewce, Wola Brwileńska – na tym polu stanie świetlica.