Sprawozdania za 2018 rok składają kolejne organizacje pozarządowe.

Po OSP w Lipiankach, w ubiegłą sobotę Walne Zebranie Sprawozdawcze odbyli strażacy z Dzierzązny. Jedni i drudzy mają się czym pochwalić. W ubiegłym roku uzyskali duże wsparcie m.in. od Marszałka Województwa Adama Struzika, Starosty Płockiego Mariusza Bieńka. Przydały się też środki z Ministerstwa. Podczas zebrań, w swoich wystąpieniach wszyscy podkreślali moc, jaką daje współpraca. Nie tylko w obrębie samych strażackich organizacji, także z PSP, ale współpraca z samorządem gminy, powiatu, województwa i każdym, kto chce pracować ze strażakami ochotnikami na rzecz mieszkańców. Każda z naszych trzech straży, dla lokalnej społeczności, w której działają, jest czymś wyjątkowym. Umocowanym w środowisku nie tylko historycznie, ale dzięki wielu inicjatywom podejmowanym tu i teraz.
Zarówno w Lipiankach, jak i Dzierząznie dzięki strażakom wspieranym przez Adama Struzika i samorząd gminy powstają świetlice, które będą służyły lokalnej społeczności. Warto w tym miejscu zacytować wójta gminy, który w Dzierząznie powiedział m.in.: „(…) przez jeden rok udało się wydatkować z wkładem własnym 130 tys. zł. (…) Pamiętamy czasy, gdy skarbnik czytając sprawozdanie – na koncie zostało 20 zł, wydatkowaliśmy 100 zł ….” Pamiętamy, ale niekoniecznie chcemy, żeby wróciły.
Dziś nie tylko OSP Nowy Duninów może szczycić się przytulną salą. Jeśli ktoś pamięta remizę w Dzierząznie sprzed kilku lat, ta dzisiejsza w niczym jej nie przypomina. Przygotujemy kilka aktualnych zdjęć, a teraz zapraszamy do obejrzenia wystąpienia wójta podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczego w Dzierząznie.

=============================

Wszystkim strażakom: z Lipianek i Dzierzązny gratulujemy dobrego roku 2018. Czekamy na sprawozdanie OSP z Nowego Duninowa.