Jako pierwsze swojego gospodarza wybierze sołectwo Brwilno Dolne – Soczewka. Spotkanie odbędzie się 4 marca w budynku szkoły w Soczewce. Przypominamy, że do tej pory sołtysem była tu pani Zofia Garwacka, dziś pracująca także jako Radna Rady Gminy.

Kolejne spotkanie wyborcze zaplanowane zostało na 5 marca (wtorek) w Duninowie Dużym pod adresem Duninów Duży 1. Tu od 2015 roku sołtysem jest Pani Anna Chrabąszcz.

7 marca odbędą się wybory w sołectwie Stary Duninów. Spotkanie pod adresem Stary Duninów 25. Dziś gospodarzem sołectwa jest Pani Anna Kalwasińska, która tak jak Pani Zosia, wypełnia również mandat Radnej Rady Gminy.

Dzień Kobiet, tj. 8 marca, swojego sołtysa i Radnych Sołeckich wybiorą mieszkańcy sołectwa Karolewo – Nowa Wieś. Nie ma jak dobre planowanie, prawda? Termin uzgadniał z wójtem dzisiejszy sołtys Wojciech Kijek. Spotkanie odbędzie się w wyremontowanej świetlicy sołeckiej.

soltysi

Wszystkie spotkania zaplanowane są na godz. 18.00.

Jeśli ktoś chciałby poznać szczegóły pozostałych spotkań wyborczych w sołectwach, zapraszamy do BIP lub do pobrania harmonogramu zebrań sołeckich pobierz plik pdf