maszt_soczewka_300Pytacie Państwo o budowę masztu telefonii komórkowej w Soczewce. Otóż samorząd gminy w żaden sposób nie uczestniczy w tej inwestycji. Inwestorem, wg danych na tablicy informacyjnej jest firma EmiTel. Wg nieoficjalnych jeszcze informacji – na maszcie będzie nadajnik firmy Orange.

Na obecnym etapie trudno mówić o tym, czy zasięg telefonii komórkowej poprawi się w Soczewce i najbliższej okolicy. Czekamy na to wszyscy od dłuższego czasu. Wójt wystąpił do inwestora z prośbą o spotkanie. Chciałby uzyskać kilka informacji, także o ewentualnych planach w tym zakresie poza Soczewką.