13_02_10_534Zima prawie jak wiosna, więc można planować pierwsze wiosenne naprawy gruntowych dróg gminnych. Wg. informacji uzyskanych od Wójta plan naprawy dróg jest przygotowany, a procedury zakupu kruszywa do wbudowania na ukończeniu. Niestety termin uruchomienia napraw, ze względu na warunki pogodowe, trochę się przesunie w czasie. Pierwsze prace, o ile nie będzie padało i mróz się nie nasili, rozpoczną się w następnym tygodniu. O lokalnych utrudnieniach związanych naprawami dróg, postaramy się informować z odpowiednim wyprzedzeniem.