ug_infohttps://ugnowyduninow.bip.org.pl/?tree=466,Aktualno%C5%9Bci – pod tym linkiem lub klikając w zakładkę ODPADY na naszej stronie, zamieściliśmy szczegółowe wyjaśnienie dotyczące odbioru odpadów z naszych posesji i kosztów tej operacji.

Tak wysoka podwyżka opłat za odbiór odpadów nie jest “widzi mi się” samorządu gminy i na pewno, nikt z Radnych, a tym bardziej Wójt Gminy, nie są z tego zadowoleni. Nie jesteśmy też wyjątkiem. Te samorządy, które są już po przetargach, odnotowują podobny wzrost cen.