ug_infoStan wody w Wiśle na terenie gminy Nowy Duninów pozostaje na niskim poziomie. Sytuacja monitorowana jest na bieżąco przez Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego. O każdej zmianie będziemy informowali.