Minutą ciszy uczestnicy VI sesji Rady Gminy Nowy Duninów uczcili pamięć Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.